Tekstin koko

Avoimet työpaikat 

Hyvinkään seurakunnassa on haettavana

SIIVOUSTYÖNOHJAAJAN TOIMI

Hyvinkään seurakunnan siivoustyötehtävissä tarvitaan jatkuvaa ohjausta, koska puhtaanapitotarpeet vaihtelevat päivittäin. Siivoustason, työajankäytön ja sijaisuusjärjestelyjen koordinoiminen kuuluvat siivoustyönohjaajan työtehtäviin. Siivoustyönohjaaja toimii kaikkien siivoojien, siivooja-talonmiesten ja siivooja-talonmies-suntioiden esimiehenä siivouksessa, kalusteiden ja tarvikkeiden siirroissa sekä puhtaanapitotöiden osalta. Hänen tehtäviinsä kuuluu materiaalihankinnat ja tilastointi, joten edellytämme myös tietoteknisiä taitoja. Hän osallistuu myös itse puhtaanapitotyöhön. Kiinteistöt sijaitsevat etupäässä Hyvinkäällä eri pisteissä. Ajokortti ja oman auton käyttö on välttämätöntä. Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin, mutta töihin voi kuulua myös ilta- ja viikonlopputöitä.

Soveltuva koulutus on esimerkiksi siivoustyönohjaajan koulutus tai laitoshuoltajan koulutus sekä riittävä kokemus siivousalalta ja esimiestehtävistä. Toimeen valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän KirVesTes 501 mukaan. Peruspalkka on määritelty välille 2225,64 - 2345,75 euroa, lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % sekä mahdollista harkinnanvaraista lisää 4 %. Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvausta.

Toimi täytetään mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen palvelussuhteen alkamista esittää hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa kiinteistötyönjohtaja Kari Järvenpää
(p. 040 8050 271, arkisin klo 13-15).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää viimeistään 28.5.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostitse: .
Sähköpostin otsikoksi "siivoustyönohjaaja."

 

 

 

 

 

 
Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16.

 

 

 

 

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |