Tekstin koko
5. heinäkuuta 2018 klo 12:30,

Tiedote hautauskäytännöistä Rauhannummen kappelin korjausurakan aikana

Rauhannummen kappelia peruskorjataan ajalla 1.8.-17.12.2018. Samalla krematorion läheisyyteen rakennetaan lisärakennus savukaasujen suodatinlaitosta varten sekä laajennetaan arkuille tarkoitettuja säilytystiloja.

Peruskorjauksen ajan Rauhannummen kappeli on poissa käytöstä ja siunaustilana toimii Paavolan seurakuntakeskuksen kirkkosali perjantaisin ja lauantaisin. Muina arkipäivinä (maanantai-torstai) siunaukset tapahtuvat Puolimatkan kappelissa. Siunaustilaisuudet siirtyvät Paavolan seurakuntakeskukseen 4.8.2018 jälkeen.

Seurakunta huolehtii Rauhannummen hautausmaalle haudattavien vainajien siirroista Rauhannummen ja Paavolan välillä sekä Puolimatkan kappelin ja Rauhannummen hautausmaan välillä siten, että omaisille ei näistä siirroista aiheudu lisäkuluja. Mikäli omaiset haluavat siunaustilaisuuden pidettäväksi muualla, kuin Paavolassa tai Puolimatkassa,  siirtokustannuksista vastaavat omaiset, kuten normaalistikin. Siunausvaraukset hoidetaan nykyisen käytännön mukaisesti kirkkoherranvirastosta.

Arkun siirron autosta Paavolan seurakuntasaliin huolehtivat hautausauton kuljettaja sekä seurakunnan työntekijä. Siunauksen jälkeen arkku jää yleensä alttarille ja siirretään tilaisuuden jälkeen autoon seurakunnan työntekijän ja hautausauton kuljettajan toimesta. Omaisilla on myös mahdollisuus kantaa arkku autoon. Autoon kannosta on tärkeää sopia seurakunnan kanssa viimeistään 3 vrk ennen toimitusta.

Hautaustoimitusten aikataulu on sama, kuin Rauhannummessakin eli siunaustilaisuuteen varataan aikaa 1,5 h.

Paavolan seurakuntakeskuksessa ei ole erillistä vainajien näyttö-/hyvästelytilaa, jonka vuoksi hyvästelyjen ja näyttöjen toivotaan tapahtuvan mahdollisimman paljon muualla esim. sairaalan kappelissa ennen vainajan siirtoa. Mikäli hyvästely- ja näyttöhetki suoritetaan Paavolan seurakuntatalossa, se tapahtuu kymmenen minuuttia ennen siunauksen alkua kirkkosalissa. Muu saattoväki odottaa sillä aikaa salin ulkopuolella eteistilassa ja siirtyy saliin näytön päätyttyä. Ennen siunausta suoritettavat näytöt on tärkeää sopia aina etukäteen seurakunnan kanssa.

Arkulle laskettujen kukka-asetelmien säilytys siunaustilaisuuden jälkeen ei ole Paavolassa mahdollista, vaan omaisten on syytä ottaa mukaansa ja viedä haudalle tai muistotilaisuuteen ne kukat, jotka he haluavat säilyttää. Sama koskee kortteja ja muistonauhoja.

Rauhannummen arkkualba siirretään Paavolaan ja se on käytettävissä tilauksesta normaalisti.

Rauhannummen kappelin remontin aikana Paavolan seurakuntakodissa ei ole mahdollista pitää muistotilaisuuksia.

Kirkkoon kuulumattomilta peritään Paavolan kirkkosalin käytöstä sama tilavuokra kuin Rauhannummen kappelissa. Arkkuhautauksissa on mahdollista suorittaa siunaus myös haudalla.

Rauhannummen hautausmaalla tapahtuvissa uurnanlaskuissa ja sirotteluissa omaiset kokoontuvat hautapaikalla, jonne suntio tuo uurnan tai sirotteluastian. Mikäli kyseessä on uusi uurnahautapaikka, jota omaiset eivät ole käyneet katsomassa etukäteen, kokoontuminen tapahtuu kappelin edessä. Kellojen soittolaitteisto siirretään kappelin remontin ajaksi Paavolaan, joten uurnanlaskuissa ei Rauhannummen hautausmaalla voi soittaa kelloja.

Rauhannummen kappelin korjaustyöt eivät juurikaan vaikuta krematorion toimintaan.

Pahoittelemme kovasti remontista aiheutuvia haittoja. Huolimatta tilanteen poikkeuksellisuudesta, seurakunnan tavoite on hoitaa hautauksiin ja tuhkauksiin liittyvät asiat mahdollisimman hienotunteisesti vainajaa ja omaisia kunnioittaen.

 

Lisätietoja:
Markku Husso
hautaustoimen päällikkö
p. 0400 475 641
sp. markku.husso@evl.fi

 

 

 

 

 

Takaisin

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |