Tekstin koko
29. tammikuuta 2018 klo 12:43,

Kasteelle kastepäivänä su 25.3. - Kastepäivä isommille ja pienemmille!

Kasteelle kastepäivänä su 25.3. - Kastepäivä isommille ja pienemmille!

Kastepäivä su 25.3. klo 12-16 Hyvinkään kirkossa ja srk-keskuksessa.

Oletko tulossa riparille ja kaste on hoitamatta?
Onko vastasyntynyt lapsesi jo kastettu?

Nyt on tuhannen taalan paikka hoitaa asia kuntoon! Huolettaako järjestelyt? Siivous, leipominen, kummit, kastemekko...? Ei hätää!
Seurakunta auttaa järjestämällä kastepäivän. Lisätietoa: Merja Telsavaara, p. 040 356 9078 merja.telsavaara@evl.fi. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta su 18.3. mennessä TÄSTÄ.


Kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen

Luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen. Sakramentit ovat kirkon pyhiä toimituksia, jotka Jeesus on asettanut.

Jumala käyttää sakramentteja pelastavan työnsä välineinä, aivan kuten sananjulistustakin. Niiden avulla Jumala antaa ihmiselle syntien anteeksiantamuksen ja avaa yhteyden Kristukseen. Luterilaisen ajattelun mukaan Jumala on läsnä kastevedessä sekä ehtoollisen leivässä ja viinissä.
Raamatun sanan sekä kasteen ja ehtoollisen sakramenttien kautta Jumala synnyttää ja vahvistaa ihmisen uskoa.

Kasteessa ihminen otetaan seurakunnan jäseneksi. Kaste on Jumalan käsky, lahja ja lupaus.

Kaste perustuu Jeesuksen käskyyn, joka sisältää samalla lahjan vastaanottajalleen ja lupauksen. "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18-20)"

Kaste on lahja, jossa Jumala itse toimii Sanansa kautta. Jeesus sanoo Mark.16:15-16 opetuslapsilleen: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Lähetyskäskyn mukaisesti kasteessa tullaan Kristuksen opetuslapseksi. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen, mikä merkitsee samalla kristillisen kirkon jäsenyyttä. Jumalan toiminta kasteessa tuo ihmiset kirkon yhteyteen ja tekee heistä Jumalan lapsia.

Pyhä Henki jatkaa kastetussa työtään ja herättää hänessä uutta uskoa ja rakkautta. Näin sekä kaste että usko ovat kokonaan Jumalan pelastavaa työtä. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän, kasteen merkitys ei poistu milloinkaan.

Kaste ja opetus liittyvät yhteen jo kastekäskyssä: kastakaa ja opettakaa. Luterilaisessa kirkossa lapsi kastetaan useimmin jo ennen kuin hänelle annetaan kristillistä opetusta. Opetus on lapsen vanhempien ja kummien sekä koko seurakunnan tehtävä, sitten kun lapsi on vanhempi ja voi alkaa oppia Jumalasta.

Aikuisena kastetaan aiemmin kastamaton henkilö, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Jos joku siirtyy luterilaisen kirkon jäseneksi toisesta kirkosta, häntä ei kasteta uudelleen. Myös rippikoulun yhteydessä voi tulla kasteelle. Konfirmointi on mahdollinen vasta kasteen jälkeen.

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18-20).

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen. Kaste aloittaa elämänmittaisen vaelluksen kritittynä.

Rippikoulu on kasteopetusta, jonka tarkoitus on vahvistaa kastetun uskoa kolmyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittynä maailmassa. Rippikouluja on tarjolla monenlaisia, mutta kaikki rippikoulut voi tiivistää kolmeen sanaan: elämä, usko ja rukous.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Jumala vahvistaa konfirmoitavan uskoa. Useimmiten kummit ovat siunaamassa alttarilla konfirmoitavia nuoria. Lisäksi konfirmoitavat itse ilmaisevat tahtonsa elää sen uskon mukaan, johon heidät on lapsena kastettu.

Lähde: evl.fi Lue lisää

Takaisin

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |