Tekstin koko

Seurakunnan ympäristöohjelma


Kirkkohallitus myönsi 8.12.2015 Hyvinkään seurakunnalle Kirkon ympäristödplomin jo toisen kerran. Ympäristödiplomi on osoitus siitä, että seurakunta täyttää ympäristövastuunsa toiminnassaan.

Ympäristötavoitteet on kirjattu Hyvinkään seurakunnan ympäristö-
suunnitelmaan ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa.

Perinteisten ympäristöaiheisten jumalanpalvelusten ja hartausten lisäksi jumalanpalvelussuunnitelmaan on otettu Luomakunnan sunnuntai. Ympäristökasvatus on osa lapsi- ja nuorisotyötä.

Energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä.

Hautausmaille on tehty ympäristö- ja jätehuoltoselvitykset eikä haitallisia kemikaaleja käytetä. Sääksin metsäalueille perustettiin luonnonsuojelualue vuonna 2012.

 

 

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |