Tekstin koko

Blogi

Arkisto

Arkisto

2 kirjoitusta

Kirjoitukset ajalta: kesäkuu 2013

Koulukirkot ym.

Perjantaina 28. kesäkuuta 2013

Vapaa-ajattelijain liitto on lähettänyt YK:n ihmisoikeuskomitealle postia siitä, että Suomen kouluissa harjoitetaan luterilaista uskontoa. Vapaa-ajattelijoita kovasti harmittaa, aina vaan.

Pidän päivänavauksia, joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkkoja sekä joulu- ja pääsiäishartauksia ylä- ja alakoululaisille. Parasta on, kun tilaisuudet tehdään yhdessä koulujen kanssa. Hyvinkäällä seurakunnan ja koulujen yhteistyö on hyvää ja sitä on paljon. Meillä on myös työntekijöitä, jotka vierailevat kouluilla hyvin usein, sen lisäksi että moni pitää päivänavauksia. Rehtoreilta, opettajilta, oppilaiden vanhemmilta ja oppilailta itseltään saamani palautteen perusteella päättelen, että koulujen yhteistyötä seurakunnan kanssa pidetään arvokkaana ja sitä halutaan jatkaa. Ne oppilaat, jotka eivät osallistu siihen, missä seurakunta on mukana, saavat olla poissa ja heille järjestetään muuta. Tähän järjestelyyn vapaa-ajattelijat kuitenkin ovat tyytymättömiä.

Koulussa on nykyään tavallista, että osa oppilaista on ajoittain muualla kuin omassa luokassaan, esim. erityisopetuksessa. Se ei kiinnitä kenenkään huomiota, vaan siihen on totuttu. Eiköhän myös sitä pidetä luonnollisena, että osa tekee jotain muuta, kun ev.-lut. oppilaat ja muut halukkaat menevät kirkkoon tai päivänavaukseen. Toivon todella, että seurakunnan yhteistyö koulujen kanssa on tulevaisuudessakin mahdollista, eivätkä vapaa-ajattelijat saa tukea vaatimuksilleen. Jos muut kirkkokunnat tai vaikkapa muslimit haluavat aloittaa vastaavan yhteistyön niissä kouluissa, joissa kyseistä uskontoa opetetaan, pidän sitä hyvänä asiana. Ei ole enemmistöltä pois, jos vähemmistöjäkin huomioidaan. Uskonnottomien osalta asia on jo järjestyksessä: heidän ei tarvitse osallistua sellaiseen, minkä he tulkitsevat uskonnonharjoitukseksi. Mutta kaikilla niillä vanhemmilla, opettajilla ja oppilailla, jotka haluavat säilyttää koulun "kristilliset perinteet", on siihen laillinen oikeus. Toivottavasti YK ymmärtää vastauksessaan kertoa tämän Vapaa-ajattelijain liitolle.

2 kommenttia

Ajatuksia erotilastojen piikkipaikasta

Maanantaina 3. kesäkuuta 2013 | Jarno Hellström

Ilta-Sanomat uutisoi huhtikuussa Hyvinkäällä tapahtuvan enemmän avioeroja, kuin missään muussa Suomen kunnassa. Raflaavasti muotoiltu väliotsikko kertoi, että "Hyvinkää johtaa Suomen avioerotilastoja." Tilaston mukaan Hyvinkäällä tapahtui vuosien 2008-2011 aikana peräti 130 avioeroa 10.000 asukasta kohti. Jos tilasto suhteutetaan Hyvinkää asukaslukuun, ja jaetaan neljällä, saadaan keskimääräiseksi vuosittaiseksi avioerojen määräksi Hyvinkäällä 145 mainittujen vuosien aikana. Vertailun vuoksi, vuosittaisten erojen määrä oli Helsingissä 1745, Lahdessa 305, Riihimäellä 89, Mäntsälässä 43, Ylitorniossa 7 ja kolmessa pienessä ruotsinkielisessä kunnassa 0. Valhe, emävalhe, tilasto?!

Meiltä perheneuvojilta kysytään usein, että mikä on meidän "onnistumisprosenttimme" kun pari ottaa yhteyttä erotilanteessa. Tämä kysymys on helppo esittää, mutta siihen ei ole helppo yksiselitteisesti vastata, saati sitten jollakin prosenttiluvulla. Tässäkään ei tila riitä ryhtyä seikkaperäisesti selvittämään asiaa, mutta haluan nostaa esiin joitakin näkökohtia asiaan liittyen.

Ajattelen perheneuvojana niin, että jokainen pari joka erotilanteessa hakee apua on "onnistunut". Osa empii ja harkitsee vielä, ja onnistuminen heidän kohdallaan voi tarkoittaa esitetyn kysymyksen osalta sitä, että avioero vältetään, tai sitten sitä, että eropäätös kypsyy ja varmistuu. Jälkimmäisessä tapauksessa keskustelujen luonne on erilainen kuin ensimmäisessä, eli parisuhteen purkamisessa ja tulevan suunnittelussa. Osa pareista ottaa yhteyttä siinä vaiheessa, kun eropäätös on jo tehty, mutta he haluavat silti ulkopuolisen tahon kanssa hakea riittävää ymmärrystä eron syille, ja sopia esimerkiksi lapsiin ja omaisuuteen liittyvistä asioista mahdollisimman "hyvässä hengessä".

Osa pareista taas ottaa yhteyttä siksi, että juuri mistään ei päästä yhteisymmärrykseen - ei siitä että pitäisikö ylipäätään erota, eron syistä, lapsien huoltajuudesta, omaisuuden jakamisesta jne. Joskus näissä viimeksi mainituissa tilanteissa "onnistuminen" on sitä, että on edes yksi paikka, jossa voi riittävän turvallisessa ilmapiirissä purkaa pahaa oloa ja turhautumistaan, jolla on oma merkityksensä siitäkin huolimatta, että asiat eivät välttämättä sillä hetkellä tunnu etenevän. Vielä tekee mieli mainita ne ihmiset, jotka hakevat erotilanteessa apua yksin, kun kumppani ei ole halukas tulemaan tai jos on tarve selvitellä vain omia ajatuksiaan, tai valmistautua elämään ilmaan kumppania ja parisuhdetta, tai jopa perhettä. Tässä erityisesti pätee se, että mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee yhden kannettavaksi, ja sitä taakkaa on hyvä keventää.

Tässä erotilastossa minua eivät siten niinkään huolestuta ne hyvinkääläiset parit, jotka erotessaan hakevat ulkopuolista apua, vaan ne jotka eivät hae. Osa pareista pystyy varmasti purkamaan parisuhteensa, suremaan tapahtunutta yhdessä, sopimaan lapsiin liittyvistä asioista ja jakamaan omaisuutensa sovussa ja rakentavasti, mutta osa ei. Siksi toivon, että jos sinä olet tai läheisesi ovat erotilanteessa, niin ainakin harkitset avun hakemista vaikeaan elämäntilanteeseen ja kehotat läheisiäsi toimimaan samoin. Niillekin pareille, jotka erotilanteessa apua haettuaan päätyvät eroon, sanon että voitte aina sanoa itsellenne ettette luovuttaneet liian helpolla, eikä sitä tarvitse jälkikäteen katua, että olisiko vielä jotain kiviä pitänyt käännellä. Siksi vastauksena aiempaan kysymykseen voin nyt sanoa, että onnistumisprosentti on tietyin varauksin 100, onnistuminen vain voi olla hyvin erilaista, kuin mitä kysyjä tarkoittaa.

Avioerotilasto osoittaa, että pysyvän parisuhteen ja avioliiton ylläpitäminen on haastavinta nk. ruuhka-Suomessa ja isoilla paikkakunnilla. Uudet avioliitot kestävä keskimäärin kymmenen vuotta, ja ne sijoittuvat ihmisen elämänkaaressa niin sanottujen ruuhkavuosien keskelle tai heti sen jälkeiseen aikaan. Ehkä Hyvinkäällä ja vastaavissa kaupungeissa nykyisen elämänmenon, tietynlaisen juurettomuuden, elämisen kalleuden, perhe-elämän ja harrastusten vaatimusten, elämänkatsomuksellisen ilmapiirin muutoksen, työelämän hektisyyden tai ympäröivän varallisuuden keskellä koetun työttömyyden ahdistavuuden, sekä aivan erityisesti keskimääräistä heikomman tukiverkon yhteisvaikutus näkyy aiheena olevassa tilastossa, eli ajan patinaa kestävän avioliiton ylläpitämisen vaikeudessa.

Seurakunnan perheneuvonta, kaupungin perheneuvola ja moni muu taho Hyvinkäällä ottaa vakavasti parisuhteen ja avioliiton haasteet, ja tarjoaa ammatillista apua silloin kun sitä tarvitaan, niillä resursseilla joita kullakin taholla on kullakin hetkellä tarjota. Erotilanteessa oleva pari saa perheneuvonnasta tällä hetkellä ajan jopa viikossa, joten apua kannattaa todellakin pyytää, siitä se onnistuminen vaikeassa elämäntilanteessa alkaa, jopa Hyvinkäällä.

Ei kommentteja

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |