Tekstin koko

Miten voit liittyä kirkkoon?

Jos haluat liittyä seurakunnan jäseneksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ota yhteyttä seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Kirkon jäseneksi voi tulla kolmella eri tavalla:

1. Kasteen kautta. Kastettavat voivat olla sekä lapsia että aikuisia. Aikuisille annetaan ennen kastamista kasteopetusta.

2. Aikaisemmin muussa kristillisessä kirkossa tai yhteisöissä oikein kastetut tulevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi tunnustamalla kirkon tunnustuksen. Heitä ei kasteta uudelleen.

3. Kirkon jäsenyydestä eronnut voi liittyä uudelleen kirkkoon. Liittyminen edellyttää yhteydenottoa kirkkoherranvirastoon. Aikuiselle annetaan kristillistä opetusta, mikäli hän ei ole käynyt rippikoulua.

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista sekä seurakunnan palveluista ja toiminnasta. Jäsenellä on äänioikeus seurakunnallisissa vaaleissa - olemalla jäsen voit siis vaikuttaa seurakunnan asioihin. Konfirmoidulla seurakunnan jäsenellä on oikeus toimia kummina.

Kirkon jäsenet rahoittavat seurakunnan toimintaa maksamalla kirkollisveroa. Toimintaan ovat kuitenkin kaikki tervetulleita riippumatta siitä, kuuluvatko he kirkkoon vai ei.

Miten siis liityt?

Voit halutessasi tulostaa sivulla olevista linkeistä tarvittavat liittymiskaavakkeet (PDF-tiedostoja). Allekirjoita ne ja tuo mukanasi kirkkoherranvirastoon. Ota mukaan henkilöllisyystodistus. Samalla kun liityt, saat tietoja seurakunnan toiminnasta.

Lapsen uskonnollinen asema

Uuden uskonnonvapauslain mukaan huoltajat yhdessä päättävät alaikäisen lapsen uskonnollisesta asemasta eli he päättävät siitä, jos lapsi halutaan liittää kirkon jäseneksi tai erottaa kirkon jäsenyydestä.

Poikkeus 1: Alle yhden vuoden ikäisen lapsen liittämisestä ensimmäistä kertaa jonkin uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi voi huoltajana toimiva äiti päättää yksinkin.

Poikkeus 2: 12-17 -vuotias voi liittyä tai jäädä seurakunnan jäseneksi vaikka hänen vanhempansa eivät kuuluisikaan kirkkoon. Alle 12-vuotias voi liittyä seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Alle 12-vuotias voi jäädä kirkon jäseneksi vaikka hänen vanhempansa (tai huoltajansa) eroaisivat kirkosta. 18 vuotta täyttänyt voi päättää uskonnollisesta asemastaan itsenäisesti.

Ota kantaa - liity kirkkoon

 

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |