Tekstin koko

  

Seurakuntavaalit ovat 18.11.2018


Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 400 seurakuntaan yhteensä noin 9000 uutta luottamushenkilöä.
Sinustako seurakunnan luottamushenkilö?

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa Hyvinkään seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt!

Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan seurakuntaasi uudet luottamushenkilöt. He päättävät mm. siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään, mihin seurakunnan rahoja käytetään ja myös siihen, ketä maallikkojäseniä kirkolliskokoukseen valitaan. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa!

Miten pääsee ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voit asettua liittymällä ehdokaslistalle, perustamalla oman valitsijayhdistyksen tai kertomalla kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon kiinnostuksestasi toimia kirkon päättäjänä.
Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään 10 seurakunnan äänioikeutettua jäsentä.
Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.

Kuka voi olla ehdokas seurakuntavaaleissa?
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018 ja joka on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018. Lisäksi ehdokkaan on annettava kirjallinen suostumus ehdokkaaksi asettumisesta. Hän on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu ja hän ei ole vajaavaltainen.

Kuka voi äänestää?

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää.
Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii edistääkseen nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksia kirkossa. Tutustu toimintaan www.naviryhma.fi

Tärkeät päivämäärät
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
Ennakkoäänestys järjestetään 6.-10.11.2018.
Varsinainen äänestyspäivä on 18.11.2018.
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11-20.
www.seurakuntavaalit.fi

 


 

 

www.seurakuntavaalit.fi

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii edistääkseen nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksia kirkossa. Tutustu toimintaan www.naviryhma.fi

Esite ehdokkaaksi aikovalle

 

Katso videot

Toivoa on, aina -seurakuntavaalit 2018

Painajainen vai unelma - seurakuntavaalit 2018

Minun kirkkoni uskoo, toivoo ja rakastaa - seurakuntavaalit 2018

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |