Tekstin koko

Hallinto ja luottamushenkilöt

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
•perittävästä kirkollisverosta,
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa.

Hyvinkään seurakunnnan kirkkovaltuusto 18.3.2015
Kirkkovaltuuston kokous 18.3.2015

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Vuosien 2017 - 2018 kirkkovaltuusto:

 

Ahtikari Markku
Haapamäki Jaakko
Hakala Hanna
Heimonen Taisto
Helttunen Pentti, puheenjoh.
Heroja Matti
Hutri Yrjö
Jantunen Marja
Kaipainen Risto
Kalliomaa Sirpa
Karhunen Tuula, varapj.
Karppinen Hannele
Kiuttu Pekka
Kokko Annika
Koski-Sipilä Eija
Lehto Carita
Löytty Aino
 

Myllymäki Anita
Mäkelä Ari
Mönkkönen Konsta
Paananen Eeva-Liisa
Peltonen Aarre   
Pietilä Nina
Puupponen Riitta
Rajala Inga-Lill
Rantala Kyllikki
Rantanen Marjo
Rönnkvist Kalevi
Tauriainen Tarja
Valtonen Mika
Vilkka Leena
Vilppunen Pirkko
Virtanen Marja-Leena

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii hallintosihteeri Ritva Marjamäki.

Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvostossa on 11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Vuosien 2017 - 2018 kirkkoneuvosto:


Järvinen Ilkka, puheenjoht.
Haapamäki Jaakko
Hakala Hanna
Heimonen Taisto
Hutri Yrjö
Karppinen Hannele
Kiuttu Pekka 

Paananen Eeva-Liisa
Pietilä Nina
Rajala Inga-Lill
Rantala Kyllikki
Valtonen Mika
Virtanen Marja-Leena, varapj. 

Johtokunnat ja toimikunnat

Valtuuston ja neuvoston lisäksi luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat johtokunnat, joita on kolme: 

  • Julistusjohtokunta
  • Kasvatusjohtokunta
  • Palvelujohtokunta

Lisäksi yhdessä Riihimäen seurakunnan kanssa on perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta.

Toimikuntia seurakunnassa toimii kolme eli palvelevan puhelimen toimikunta, taidetoimikunta ja viestintätoimikunta.

Alueneuvostot

Aluetyötä kehittävät viisi alueneuvostoa, jotka ovat Kaukasten, Kytäjän, Martin, Paavolan ja Vehkojan alueneuvostot.

Hiippakuntavaltuutettu

Ilkka Järvinen ja Pekka Kiuttu.

Kirkolliskokousedustaja

Karppinen Hannele

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |