Tekstin koko

Hautaustoimi

Hautaustoimi vastaa yleisen hautausmaan pitämisestä ja huolehtii vainajien hautaamisesta kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan katsomusta kunnioittaen. Tuhkauspalvelun hoitaminen kuuluu myös hautaustoimelle.

Hautaustoimen yhteystiedot:

, hautaustoimen päällikkö, p. 0400 475 641
, työnjohtaja, p. 0400 545 160 
, erityisammattimies, p. 040 5479 619

Rauhannummen hautausmaa, p. 040 8050 256

Ainaishoitojen ja 50 vuoden hoitojen hoitotason lasku

Kirkkovaltuuston 12.12.2007 tekemän päätöksen mukaisesti hautojen, joissa on ollut ainaishoito tai 50 vuoden hoitosopimus, hoitotaso lasketaan hautausmaan perushoidon tasolle vuonna 2010. Syynä hoitotason laskuun on se, että aikanaan peritty maksu ei ole pitkään aikaan riittänyt kattamaan sopimusehtojen mukaista hoitoa, vaan hautoja on jouduttu hoitamaan kirkollisverovaroin.

Korkein hallinto-oikeus on muita seurakuntia koskevissa päätöksissään todennut, että hautojen hoitaminen kirkollisverovaroin on kirkkolain vastaista. Hoitokustannusten nousun varalta on vanhoihin hoitosopimuksiin kirjattu teksti:
”Mikäli hoitokustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävissä olevien varojen mukaiseksi”.

Perushoitoon sisältyy: kevätsiivous, nurmialueiden lannoitus ja kalkitus, nurmen leikkaus työnnettävillä ruohonleikkureilla ja yleissiivous. Muita hoitotoimenpiteitä haudoilla ei enää suoriteta.

Omaiset voivat järjestää haudan tarkemman hoidon haluamallaan tavalla. Seurakunnan kautta voi myös ostaa haudoille kasteluhoidon, kesähoidon tai viiden, kymmenen tai viidentoista vuoden hoidon. Seurakunnan hoitosopimuksia voi tiedustella kirkkoherranvirastosta numerosta 040 8050 205.

Lisätietoja: Hautaustoimen päällikkö, p. 0400 475 641

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |