Tekstin koko

Työalat ja yhteystiedot

Diakoniatyö on jaettu osa-alueisiin ja kustakin alueesta on ensisijaisesti vastuussa siihen nimetty työntekijä (nimeä klikkaamalla voit lähettää työntekijälle sähköpostia):

Tuija Mattila, diakoniasihteeri, diakoniatyöntekijöiden esimies,
Herusten mökin vuokrausasiat, p. 040 559 6314,

Kaisa Laakso, mielenterveystyö, omaishoitajatyö
p. 040 755 9364,  

Maria Kahra, kehitysvammaistyö,
näkövammaistyö, p. 040 559 6324,

Anna Rauhala, vapaaehtoistoiminta, ystäväpalvelu,
p. 040 559 6319,

Päivi Lievonen, monikulttuurisuustyö,
kansainvälinen diakonia 17.1.2019 saakka),
p. 040 559 6318,

Päivi Lammela, monikulttuurisuustyö,
kansainvälinen diakonia (virkavapaalla 21.7.2018-17.1.2019)

Johanna Tontti, kriminaali- ja päihdetyö
p. 040 805 0371,

Suvi Sillanpää, vanhus- ja perhetyö,
p. 040 5890768, suvi.sillanpaa (31.8.2018 saakka)

Tuija Vänskä, vanhustyö, p. 040 555 6325,
 

Hannele Liesmäki, vanhus- ja perhetyö, p. 040 5890768,  (1.9.-31.12.2018)

Virpi Koivisto, palvelun vastuukappalainen, diakoniapappi p. 040 547 9615

 

 

 

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |