Tekstin koko

Kiinankielinen työ maailmalla

Yli viidesosa koko maapallon väestöstä liittyy kiinankieliseen maailmaan. Äidinkielenään sitä puhuu lähes miljardi. Kiina on maailman puhutuin kieli ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti maahanmuuton yleistyessä. Vuosien saatossa kiinalaisten määrä Suomessa on kasvanut.   kuva (c) Janne Sironen

Helpon ja nopeanliikkuvuuden sekä laajojen muuttoliikkeiden keskellä olemme tiedostaneet rakenteen muutoksen: kristillinen todistus tapahtuu nykymaailmassa kaikkialta kaikkialle. Siksi maahanmuutto- ja koulutustyö kiinalaisten parissa ovat keskeinen osa nykyajan julistustyötä, tapahtui se sitten missä päin maailmaa tahansa.

Äidinkielenään kiinaa puhuvien merkitystä Jeesuksen antaman tehtävän loppuunsaattamisessa ei voida sivuuttaa. Kiinankieliset seurakunnat kasvavat voimakkaasti niin Kiinassa kuin maahanmuuttajayhteisöissä. Kiinalaisilla kristityillä on usein vahva itsenäinen halu sanan julistamiseen ja he ottavat Raamatun auktoriteetin itsestään selväksi lähtökohdaksi, mutta he tarvitsevat kipeästi teologista koulutusta myös vanhan kristikunnan perinteestä. 

Hyvinkään seurakunta tukee kiinankielisten parissa tehtävää koulutus-ja tutkimustyötä.

Lisätietoja saa lähetyssihteeriltä. 

 

 

Kuva © Janne Sironen

 


 

 

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |