Tekstin koko

Venäjä

Nimikkolähetti: Pasi Hujanen
Yhteistyökirkko: Inkerin kirkko

Inkerin luterilainen kirkko itsenäistyi v. 1992. Keskustoimisto sijaitsee Pietarissa. Pasi toimii Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikunnan pappina monissa seurakunnissa, pääpainona Hatsina ja Pushkin.
Työhön kuuluu myös kotikäynti- ja diakoniatyötä.
Maassa on noin 143 milj. asukasta.
Lähetysjärjestö: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys.

Lue Pasi Hujasen viimeisin kirje. 

 
Valtiomuoto Federaatio 
Pääkaupunki  Moskova 
Asukkaita  143 milj. 
Uskonnot  Kristinusko (ortodoksinen pääosin), islam, juutalaisuus, buddhalaisuus 
BKT noin 11 000 euroa/as 
Lähetysjärjestö  Suomen lut. evankeliumiyhdistys (SLEY)

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |