Tekstin koko

Sairaalasielunhoito

Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoito vastaa sairaalasielunhoidosta Hyvinkään sairaalassa ja sen terveyskeskusosastoilla, Kellokosken ja Kiljavan sairaaloissa sekä Ohkolan nuorisopsykiatrisella osastolla, Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa sekä Järvenpään sosiaalisairaalassa.

Edellä mainittujen lisäksi toimitaan myös Hyvinkään kaupungin ylläpitämissä Sahanmäen, Kauniston ja Paavolan vanhusten palvelukeskuksissa, Veteraanitalon ja Lepovillan palvelutaloissa.

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetyksiin liittyvissä elämäntilanteissa. Työn tarkoituksena on laitoksissa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen. Sairaalatyö on mukana Hyvinkään kriisiryhmän toiminnassa.

Työssä kunnioitetaan kunkin uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta uskonnonvapauden pohjalta.
Sairaalasielunhoitajat keskustelevat potilaiden, hoitolaitosten asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. He pitävät hartaushetkiä ja jakavat ehtoollista. He ovat mukana saattohoitotyössä ja pitävät saattohartauksia. Sairaalasielunhoitajilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Seurakuntamme sairaalatyöstä vastaavat: 

Hyvinkään sairaalassa
- johtava sairaalapastori Marja Liisa Liimatta 040 8050 383
- sairaalapastori Carina Lievendahl 040 356 9074

Kellokosken sairaalassa
- sairaalapastori Irmeli Enckell 045 8425 665
- sairaalapastori Kai Ojala 040 8050 382

Kiljavan sairaalassa
- sairaalapastori Irmeli Enckell 045 8425 665

Ohkolan nuoriso-osastoilla
- sairaalapastori Kai Ojala 040 8050 382

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa
- sairaalapastori Kai Ojala 040 8050 382

Järvenpään sosiaalisairaalassa
- sairaalapastori Elina Antikainen 040 8050 384

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |