Tekstin koko

Sairaalasielunhoito


Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetyksiin liittyvissä elämäntilanteissa. Työn tarkoituksena on laitoksissa ja sairaaloissa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen.

Hyvinkään seurakunnan sairaalapapit vastaavat sairaalasielunhoidosta Hyvinkään, Kellokosken ja Kiljavan sairaaloissa sekä Ohkolan nuorisopsykiatrisella osastolla, Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa sekä Järvenpään päihdesairaalassa. Näiden lisäksi he toimivat myös Hyvinkään terveyskeskussairaalassa (os.1,11A ja B) ja kaupungin ylläpitämissä Sahanmäen, Kauniston ja Paavolan vanhusten palvelukeskuksissa. Sairaalatyö on mukana myös Hyvinkään kriisiryhmän toiminnassa.

Sairaalasielunhoidossa kunnioitetaan kunkin uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta uskonnonvapauden pohjalta. Sairaalapapit keskustelevat potilaiden, hoitolaitosten asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. He pitävät erilaisia hartaushetkiä ja jakavat ehtoollista. He ovat mukana saattohoitotyössä ja organisoivat saattohoidon tukihenkilötoimintaa. Sairaalapapeilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Seurakuntamme sairaalatyöstä vastaavat:

Hyvinkään sairaalassa, terveyskeskussairaalassa ja Hyvinkään eri laitoksissa

- johtava sairaalapastori Marja Liisa Liimatta 040 8050 383
- sairaalapastori Carina Lievendahl 040 356 9074

Kellokosken sairaalassa
- sairaalapastori Irmeli Enckell 045 8425 665
- sairaalapastori Elina Antikainen 040 8050 382

Kiljavan sairaalassa
- sairaalapastori Irmeli Enckell 045 8425 665

Ohkolan nuoriso-osastoilla
- sairaalapastori Elina Antikainen 040 8050 382

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa
- sairaalapastori Irmeli Enckell 040 8425 665

Järvenpään päihdesairaalassa
- sairaalapastori Elina Antikainen 040 8050 382

 

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |