Tekstin koko

Vapaaehtoistoiminta

Suuri joukko

Hyvinkään seurakunnassa toimii vapaaehtoistyön eri tehtävissä yhteensä noin 400 ihmistä. Vapaaehtoistyön tehtäviä löytyy kaikilta toimialoiltamme eli julistuksen, kasvatuksen, palvelun sekä tukipalveluiden alalta.

Miten pääset mukaan?

Hyvinkään seurakunta on mukana valtakunnallisessa vapaaehtoistoimin-
nan verkkopalvelussa. Sivusto löytyy osoitteesta www.vapaaehtoistyo.fi

Vapaaehtoistyo.fi on Kirkkopalveluiden ylläpitämä yleishyödyllinen ja ei-kaupallinen vapaaehtoistoimintaa kokoava ja välittävä sivusto. Hyvinkään seurakunnan avoimista vapaaehtoistehtävistä ja vapaaehtoistoiminnan uutisista ilmoitellaan tällä sivustolla. Sivuston kautta on helppo ilmoittautua avoinna olevaan ja itseä kiinnostavaan vapaaehtoistehtävään.

Verkkopalvelu on käytössä jo kymmenissä seurakunnissa eri puolella Suomea. Verkkopalvelu mahdollistaa nykyaikaisen ilmoittelu- ja ilmoittautumiskanavan vapaaehtoistoimintaan sekä tiedotusväylän vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville.


Vapaaehtoisia letunpaistajia Hyvinkään Lähetysjuhlilla kesällä 2007.

Hyvinkään seurakunnassa on monenlaista vapaaehtoistoimintaa

Julistustyössä
- kuoroissa
- temppelipalvelijana messuissa
- ehtoollisavustajana messuissa (kirkkoherran luvalla)
- avustajana tai näyttelijänä kirkkoteatterityössä
- lähetyspiirin vetäjänä, leipojana tai arpojen myyjänä jne. lähetystyön myyjäisissä yms.

Kasvatuksen
- pyhäkoulunopettajan tai kerhonohjaajan tehtävissä
- rippikoulujen isosena

Palvelun
- diakoniatyössä: ystäväpalvelussa, Mummon kammarin emäntänä, ryhmien ja kerhojen vetäjänä tai avustajana, retkien ja leirien avustajana sekä yhteisvastuukeräyksen kerääjänä

- Palvelevan puhelimen päivystäjänä

Tukipalveluissa
- keittiöalan tehtävissä seurakunnan Pitopalvelussa

Tehtäviin koulutetaan ja opastetaan
Vapaaehtoistyön eri tehtäviin järjestetään koulutusta ja opastusta. Koulutukset ovat eri pituisia tehtävästä riippuen ja osaan koulutuksista voi hakeutua vasta soveltuvuushaastattelun perusteella. Vapaaehtoisina toimiville pyritään järjestämään myös virkistystä ja työnohjauksellista keskusteluapua.

Maksetaanko jotain?
Vapaaehtoistyön tehtävissä toimiville ei pääsääntöisesti makseta palkkaa tai palkkioita. Palkkiota maksetaan kuitenkin sovitusti kerhojen ja ryhmien vetäjille ja avustajille sekä leirillä ja retkillä avustajina toimiville.

 

Halutessasi ottaa yhteyttä muutoin kuin edellä mainitun verkkopalvelun kautta voit kääntyä suoraan kyseisen työalan työntekijöiden puoleen. 
Yhteystiedot tästä klikkaamalla tai nimet ja puhelinnumerot oikealla tällä sivulla.
• julistustyön osalta seurakunnan
- kanttoreihin, pappeihin, lähetyssihteeriin, kirkkoteatteriohjaajaan tai kirkkoherraan
• kasvatuksen osalta
- johtavaan lapsityönohjaajaan tai nuorisotyöntekijöihin
• palvelun osalta
- diakoniatoimistoon tai diakoniatyöntekijöihin
• Palvelevan puhelimen osalta
- palvelutyön vastuukappalaiseen
• tukipalveluiden osalta
- pääemäntään

   

Vapaaehtoiselle:
Tervetuloa vapaaehtoistyöhön
-esite

Saara ja Sera Teinilä
Vapaaehtoistyö on parhaimmillaan
antoisaa vuorovaikutusta, joka antaa
iloa molemmille osapuolille, sanoo
Saara Teinilä. Lue juttu tästä

Monenlaista tarjolla (tehtävän jälkeen yhteyshenkilö, jolta saa lisätietoja).
Voit toimia vapaaehtoisena:

- kuoroissa, vs. johtava kanttori Marjut Sipakko p. 0400 294 302

- temppelipalvelijana messuissa, pastori Kosti Kallio, p. 040 547 9621

- avustajana tai näyttelijänä kirkkoteatterityössä, kirkkoteatteriohjaaja
Jouni Laine, p. 040 547 9631

- lähetyspiirin vetäjänä, leipojana tai arpojen myyjänä, jne. lähetystyön
myyjäisissä yms., lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, p. 040 757 1973

- kirkkokahvilailloissa, pastori Anne Blomqvist, p. 040 588 8048

 -pyhäkoulunopettajan tai kerhonohjaajan tehtävissä, lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva p. 040 559 6327 ja johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen,
p. 040 779 7781


- rippikoulujen isosena, nuorten viikkotoiminnassa avustajana, isosena ja
avustajana leireillä, nuorisosihteeri Markku Petlin, p. 040 547 9624

- diakoniatyössä:
- ystäväpalvelussa ja Mummon kammarin emäntänä, vs. diakonityöntekijä Nana Lindholm, p. 040 559 6319

- ryhmien ja kerhojen vetäjänä tai avustajana, retkien ja leirien avustajana sekä yhteisvastuukeräyksen kerääjänä,
diakoniasihteeri Tuija Mattila p. 040 559 6314

- Palvelevan puhelimen päivystäjänä, palvelutyön vastuukappalainen Virpi Koivisto, p. 040 547 9615


- keittiöalan tehtävissä seurakunnan Pitopalvelussa, pääemäntä Anne Silván
p. 040 8050 240

 

Hyvinkään Seurakunta | PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää | puh. 040 8050 200 |