#Twaarna

Vertauksessa on aina yksi pääajatus. Kertomuksen jokaisella yksityiskohdalla ei ole yhtä suurta arvoa. Mikä on Jeesuksen pääajatus? Tavalla jos toisella se kiertyy rahaan. Evankeliumia edeltävissä luvuissa etsitään kadonnutta lammasta ja hopearahaa, kerrotaan tuhlaajapojasta ja epärehellisestä taloudenhoitajasta. Lopuksi Jeesus arvostelee väärää rikkautta. Jeesus kehuu epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Taloudenhoitaja käytti muiden rahoja kauaskantoisesti. Hän oli kaukaa viisas. Omaisuutta on käytettävä viisaasti. Siihen ei saa kiintyä liikaa. Kun kaikki tämän maailman valuutat ovat menettäneet arvonsa niin mitä jää? Rikkaus katoaa. Vain katoamaton kestää.

 

Päivi Erkkilä, hiippakuntasihteeri, rovasti