#Twaarna

Jeesus sanoo: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"

Ahdas portti on kuva parannuksesta. Syntitaakkoja ei siitä voi viedä, vaan ne on jätettävä Golgatalle Jeesuksen ristin juurelle. Siksi Isä meidän -rukouksessa pyydämme: "Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat
meitä vastaan rikkoneet." Jeesus hyväksyi ystävikseen juuri erehtyneitä ihmisiä, ja antoi meille siinä esimerkin. Anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen ovat Jumalan lahjaa.

 

Merja Telsavaara, pastori