#Twaarna

Monesta turhasta voimme luopua. Se voimanlähde, joka meillä on Jumalan läsnäolossa ja pyhän todellisuudessa ei saisi kadota keskeltämme eikä peittyä. Kun sisimmässä on rauha ja omassa mielessä avoimuus Jumalan mahdollisuuksille, on välillä hetkiä, jolloin enkeli tuntuu koskettavan kuormaamme ja se on kevyempi kantaa. Astu sisälle tähän rauhaan, jää siihen ja elämän mieli avautuu. Kristus on läsnä.

 

Virpi Koivisto, kappalainen