Hosainan kuurojen koulun lapsia violeteissä koulupuseroissaan. ikä 7 v.

Pohjois-Etiopiassa tuetaan kolmea eri kohdetta

Nimikkokohteet: Lasten ja nuorten toimintakeskukset, Vammaisten lasten ja nuorten voimaannuttaminen sekä Vammaisten yhteisöpohjainen voimaannuttaminen Dessiessä ja Kolbomchassa
Yhteistyökirkko: Etiopian Mekane Yesus-kirkko

Lasten ja nuorten toimintakeskukset ennaltaehkäisevät nuorten syrjäytymistä

Dessien, Kombolchan ja Woldiyan kaupungeissa toimivat toimintakeskukset yhteistyössä AIDS-orpojen tukiohjelman kanssa. Keskuksissa lapset ja nuoret saavat ohjausta kouluaineissa ja opetusta käytännön taidoissa kuten ruuanlaitossa, puutarhanhoidossa, erilaisissa käsitöissä ja tietotekniikassa. Monipuolinen oppimistarjonta on tukenut osallistujien henkistä ja emotionaalista kasvua.  Lapset ja nuoret toimivat yhdessä hyvin moninaisista taustoista tulevien ikätoverien kanssa. Yhdessä toimimalla lapset ja nuoret ovat oppineet kunnioittamaan eri uskontoperinteitä ja keskustelemaan arvostaen toisten uskontojen edustajien kanssa. Toimintaan osallistuu myös kuuroja lapsia ja tietoisuus vammaisten oikeuksista on kasvanut. Keskukset ovat tärkeä osa Dessien DASSCin (Development and Social Services Commission) työtä ja tärkeitä kirkolle kristillisen lähimmäisenrakkauden käytännön toteutuksena. Myös paikallishallinto arvostaa keskusten toimintaa. 

Vuoden 2019 aikana 868 lasta ja nuorta osallistui toimintaan, heistä 37 vammaisia,
477 lasta on käyttänyt kirjastopalveluja,
458 lasta on saanut ohjausta tietotekniikassa ja
100 lasta on saanut terveyskasvatusta.

Lähde: SLS:n raportti toiminnasta vuodelta 2019.

Vammaisten lasten ja nuorten voimaannuttaminen

Kombolchan ja Dessien toimintakeskuksissa on vaikeasti vammaisia lapsia vähävaraisista perheistä. Perheitä on tuettu hankkimalla heille välttämättömiä hygieniatarvikkeita, kuten vaippoja, saippuaa, wcpaperia, pesunestettä ja antibakteerista puhdistusainetta.  Ruokailuun on kiinnitetty huomiota ja näin lasten ravitsemus on parantunut. Vaikeasti vammaisten lasten henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvin vointi on parantunut. Lapset reagoivat puheeseen ja heidän kognitiiviset taitonsa ovat kehittyneet. Myös perheiden suhtautuminen vammaiseen lapseen on muuttunut hyväksyvämmäksi. Vammaisten lasten äitejä rohkaistaan ottamaan lapsensa mukaan kodin ulkopuolelle. Vaikeasti vammaiset ja seksuaalista väkivaltaa kokeneet naiset saavat palveluja, joiden kautta heidän ihmisoikeutensa toteutuvat paremmin esimerkiksi oikeus toimeentuloon ja työhön. Näiden toimien kautta hanke on vahvistanut heidän terveyttään, sosiaalista osallisuuttaan ja mahdollisuuttaan arvokkaaseen elämään.

Vuoden 2019 aikana 22 vammaista lasta sai fysioterapiaa ja varhaiskasvatusta kolmesti viikossa,
26 vammaista naista sai yrittäjyyskoulutusta, heistä 3 sai oman ompelukoneen,
24 vammaista naista sai siemenrahaa elinkeinonharjoittamisen tueksi ja
230 lasten ja naisten perheenjäsentä hyötyi tuesta välillisesti.

Lähde: SLS:n raportti toiminnasta vuodelta 2019.

Vammaisten yhteisöpohjainen voimaannuttaminen Dessiessä ja Kolbomchassa

Kotitalouksien toimeentulon paraneminen tukee vammaisten lasten koulutusta ja parantaa perheiden ruokaturvaa. Vammaisten lasten vanhempien, opettajien ja sidosryhmien osallistuminen viittomakielen opetukseen on auttanut kommunikoimaan lasten kanssa sekä ymmärtämään heidän tarpeitaan ja tunteitaan. Vanhemmat pystyvät auttamaan lapsiaan koulutehtävissä ja opastamaan kotitaloustehtävissä. Psyykkisesti vammaiset lapset ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa. Heidän tarpeidensa huomioonottamiseksi opettajat ovat omaksuneet uusia, käytännönläheisiä opetusmetodeja, mikä on näkynyt erityislasten parantuneina oppimistuloksina.

Vammaistyöstä vastaavien viranomaisten osallistuminen on lisääntynyt edellisistä vuosista ja sitä myötä heidän ymmärrys vammaisten oikeuksista on parantunut. Etiopian Mekane Yesus -kirkon henkilökunta on sitoutunutta ja on motivoitunutta palvelemaan yhteisöään. Vammaisten vuositulot ja säästöt kasvoivat. Heidän itsevarmuutensa kasvoi ja heidät nähdään nyt aktiivisina, itsenäisesti selviävinä yksilöinä. Tulot ovat myös auttaneet tukemaan perheiden lapsia.

Vuoden 2019 aikana 792 vammaisen mahdollisuudet ja oikeudet paranivat koulutuksen ja tuen kautta,
35 opettajaa ja 70 vanhempaa sai viittomakielen koulutusta;
40 vammaista sai starttirahaa ja yrittäjäkoulutusta,
16 radio-ohjelmaa lisäsi tietoisuutta vammaisuudesta
1 550 perheenjäsentä hyötyi välillisesti.

Lue vammaisten lasten ja naisten oikeuksien puolustamisesta Etiopiassa.

Lue aids-orpojen lasten ja nuorten toimintakeskuksista Etiopiassa. 

 

Tietoa Etiopiasta

Valtiomuoto                              Tasavalta
Pääkaupunki                             Addis Abeba
Asukkaita                                  108,1 milj.
BKT                                             875,89 €/asukas
Kirkon jäsenmäärä                  8,7 miljoonaa

Kuva 1Dessien toimintakeskuksessa on aloitettu kampaajakoulutus. Kampaajakurssin opettaja Betlehem Tesfaye neuvoo 13-vuotiasta Ekram Hussienia hiusten suoristamisessa. Kuva V.Rissanen/SLS

Mirja Himanen opettaa esikoulua käyvää Betlehem Mesfinia, kuva S. Lehtelä/SLS

Vaikeasti vammaisilla lapsilla, kuten kaikilla lapsilla, on oikeus huolenpitoon, terveydenhuoltoon ja varhaiskasvatukseen.
Kuva: SLS

 

Afrikan kartta, johon on merkitty Dessie
lähde: Google maps

Ota yhteyttä

Lähetyssihteeri

Lempivirsi: ”Taas uudet sukupolvet lapsineen oppivat ”Isä meidän” sanomaan. He sovituksen lahjan löytävät ja käyvät Vapahtajan askeliin” (virsi 472:2)

Toimin lähetyssihteerinä.  Työni helposti mielletään postitushommiin ja toki niitäkin teen – tosin olemattomassa mittakaavassa. 

Kerron mielelläni eri puolella maailmaa tehtävästä lähetystyöstä useille ikäryhmille päiväkerholaisista senioreihin.  Lähetystyön tiimoilta järjestän/organisoin erilaisia tapahtumia, kuten esim. myyjäisiä. 

Kappalainen

Julistuksen vastuukappalainen, Jumalanpalvelukset, lähetystyö ja aluetyön koordinointi

Pappina kutsumukseni on palvella ihmisiä Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Toisin sanoen kertoa hyvää sanomaa Kristuksesta ja jakaa hänen lahjojaan. Tehtäviin valmistautuessa huomaan usein rukoilevani psalmin sanoin: ”Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi”. Tärkeäksi koen kohtaamisen ja kuuntelemisen ja Raamatun kehotuksen iloita iloitsevien kanssa ja itkeä itkevien kanssa.