Ajankohtaista hautaustoimessa

 

Hautausmaiden vesitilanne

Vedet on kytketty päälle Puolimatkan, Rauhannummen ja Rautatienrakentajien hautausmailla.

Kytäjän hautausmaalta vettä saa toistaiseksi vain hautausmaalla olevista altaista, joista vesi saattaa loppua.

 

Pyhäinpäivä on lauantaina

Pyhäinpäivänä linja-autokuljetus Rauhannummen hautausmaalle lähtee klo 12.30 Hyvinkäänkylästä ja ajaa Uudenmaankatua (tilausajo), Paavolasta (linja 6) ja Hakalasta (linja 4). Vaihtoyhteys rautatieasemalta klo 12.45. Auto ajaa Hämeenkatua, Sähkökatua, Munckinkatua ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Paluu hartauden jälkeen samaa reittiä. Paikallisliikenteen maksu.


Pyhäinpäivän hartaus Rauhannummessa klo.14.00. ja Puolimatkan kappelissa klo 15.00. 
Pyhäinpäivän perhehartaus Puolimatkan kappelissa alkaa klo 16.00


Äitienpäivänä otettiin Hyvinkään seurakunnassa käyttöön https://www.hautahaku.fi/fi . Palvelulla löydät haudan vainajan nimellä ja kartasta voit katsoa mihin suunnistaa. Hautauksesta täytyy kuitenkin olla kulunut vähintään puoli vuotta.
Rauhallista pyhäinpäivää kaikille.

 

Kasteluvesi hautausmailla suljetaan 

Kasteluvesi hautausmailla joudutaan sulkemaan vuosittain ennen yöpakkasten ja talven tuloa. Tänä vuonna katseluvedet suljetaan keskiviikkona 12.10 alkaen. Kasteluvettä on saatavilla toistaiseksi hautausmaiden vesialtaista.  

Puolimatkassa, Rautatienrakentajien hautausmaalla ja Kytäjällä vesipisteillä olevat kastelualtaan täytetään ennen verkoston sulkemista. Altaiden tyhjennyttyä vettä löytyy Puolimatkassa ja Rautatienrakentajien hautausmailla huoltorakennuksen luota. Rauhannummelta ei vettä enää ole saatavissa.

 

Oravat, linnut ja rusakot syyspuuhissa hautausmailla         

Syksyn tultua oravat ja linnut ovat hyvin kiinnostuneita haudoille tuoduista jäkäläpalloista, maljakoista ja öljykynttilöistä. Ne irrottavat ja levittelevät jäkäläpalloja ja kuljettelevat maljakoita sekä öljykynttilöitä ja kiskovat myös havuja. Ilmeisesti etsien pesäntekotarpeita sekä ravinteikasta öljypitoista talia ravinnoksi talven varalta. Myös rusakot touhuilevat aktiivisesti hautausmailla. Niiden lempiruokaa ovat erilaiset kesäkukat ja muistokimpuissa käytetyt kukat, etenkin neilikat ja ruusut.

 

Hautahaku.fi

Hyvinkään seurakunta on liittynyt mukaan mobiiliystävälliseen Hautahaku.fi palveluun ja palvelu on käytössä 5.5. alkaen. Hakupalvelua voi käyttää käsipuhelimella tai tietokoneella.

Linkki hautahakuun

Hautahaku on luotu helpottamaan hakupalvelussa mukana olevien seurakuntatalouksien hautausmaille haudattujen vainajien hautapaikkojen löytämistä. Hautahaussa ovat tällä hetkellä mukana Helsingin seurakuntayhtymä, Espoon seurakuntayhtymä, Hyvinkään seurakunta, Seinäjoen seurakunta, Tampereen seurakuntayhtymä, Vaasan seurakuntayhtymä sekä Ylöjärven seurakunta. Hautahaussa on oin 641 000 hautapaikan tiedot.

Hautapaikkaa voi etsiä palvelusta syöttämällä ensi vainajan sukunimen ja sitten etunimen. Hakua voi tarvittaessa rajata syntymä- ja kuolinvuoden tai hautausmaan mukaan. Palvelun sisältämä karttapalvelu näyttää haudan sijainnin hautausmaalla. Hyvinkään osalta kartoista näkyy Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmaiden kartat.

Vainajan tietoja tai hautapaikkaa ei löydy seuraavissa tapauksissa:

·         haudan hallinta-aika on päättynyt

·         hautauksesta on kulunut alle kuukausi

·         vainaja ei ole hautakartan tietokannassa (esim. kastamattomat lapset)

·         osa historiallisista haudoista

Mikäli etsittyä vainajan hautapaikkaa ei löydy, asiasta voi ottaa yhteyttä Hyvinkään seurakunnan hautaustoimeen. Palautetta voi antaa myös hakupalvelun Yhteystiedot –osion kautta.

 

 

Hautojen hallinta-aika päättynyt

Hallinta-aika päättynyt

TIEDOKSIANTO
Alla olevien hautojen hautaoikeusaika on päättynyt eikä hautaoikeutta ole omaisten 
toimesta jatkettu. Hautaoikeutta on mahdollista jatkaa.
Hautaustoimilaki § 14: ”Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota
 hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan 
ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden  
 lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen,
hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.”
Hautaustoimilain mukaisesti hautausmaan ylläpitäjä tarjoaa mahdollisuuden poistaa 
haudalla mahdollisesti oleva muistomerkki tai jatkaa hautaoikeusaikaa.
Mikäli muistomerkkiä ei ole poistettu tai hautaoikeutta jatkettu 
viimeistään 30.11.2021, muistomerkki siirtyy seurakunnan omistukseen 
vastikkeetta 1.12.2021. 
Yhteystiedot
Hautaoikeuden jatkaminen, kirkkoherranvirasto 040 8050205
Lisätietoja: hautaustoimen päällikkö 0400 475 641, työnjohtaja 0400 545 160
Hyvinkäällä 26.5.2021
Hyvinkään seurakunta, hautaustoimi
RAUHANNUMMEN HAUTAUSMAA PUOLIMATKAN HAUTAUSMAA
osasto-rivi-hauta osasto-rivi-hauta osasto-rivi-hauta  osasto-rivi-hauta
2001-011-001 2006-001-001 1003-006-037 1013-008-032
2001-019-002 2006-001-008009 1003-006-041 1013-009-003
2001-020-003 2006-003-006   1013-009-009
2001-021-001002 2006-006-005 1009-003-048 1013-009-041
2001-022-006 2006-007-004 1009-005-013 113B-010-028
2001-024-002 2006-007-008 1009-005-026 113B-011-027
2001-026-003 2006-010-003 1009-005-044 113B-012-017
2001-027-010 2006-010-006 1009-005-045
2001-027-011012 2006-011-003 1009-006-006 1014-003-020
  2006-013-010 1009-006-014 1014-003-040
2002-001-011 2006-014-007 1009-007-027028 1014-004-032
2002-008-009 2006-021-007008 1009-007-031 1014-005-043
2002-013-010 2006-025-004 1009-008-041 1014-007-014
2002-020-005 2006-028-014 1009-009-040
2002-026-002 2007-021-006 1016-001-010
2002-026-005 2008-006-001 1010-005-036 1016-002-003004
2003-001-005 2008-007-006 1016-003-013
2003-007-001 2008-010-001 1011-001-027 1016-004-017
2003-007-002 2008-012-008 1011-001-029 1016-005-004
2003-007-003 2008-013-005 1011-001-033a 1016-005-013
2003-007-010 2008-013-006 1011-001-047
2003-009-005 2008-013-007008 1011-001-055 1017-002-005
2003-012-004 2008-015-008 1011-001-062 1017-002-006
2003-013-001 2008-015-009 1011-002-034a 1017-002-011
2003-014-008 2008-021-007 1011-002-041 1017-002-031
2003-015-003 2008-022-002 1011-002-043 1017-002-032
2003-015-007 2008-024-005 1011-002-046 1017-003-013
2003-018-005006   1011-002-047048 1017-003-014
2003-025-002 2010-003-006 1011-003-007
2003-027-019   1011-003-018 107B-001-001
2003-028-004 2018-001-004 1011-003-045 107B-001-002
  2018-002-011 107B-001-003
2004-015-004 2018-004-006 1012-002-009 107B-001-004
2004-027-011 2018-005-008 1012-002-023 107B-001-005
  2018-006-001 1012-002-049 107B-001-007
2005-001-006 2018-008-007 1013-001-036037 107B-001-014
2005-002-007 2018-008-012 1013-004-019 107B-006-008
2005-003-010   1013-004-021 107B-006-009
2005-006-006 2019-002-002 1013-004-025
2005-008-002 2019-002-010 1013-004-026027
2005-008-003 2019-003-006 1013-005-002
2005-009-002 2019-009-003 1013-005-009
2005-014-008 1013-005-018019
2005-014-010 1013-005-035
2005-015-004 1013-005-039
2005-016-001002 1013-006-008
2005-017-008 1013-006-029
2005-020-002003 1013-006-032
2005-020-004 1013-006-033
2005-021-002 1013-006-034
2005-021-007 1013-006-036
2005-023-001 1013-006-037
2005-023-006 1013-006-042043
  1013-007-015