kirkon ympäristödiplomi

Seurakunnan ympäristöohjelma

 

Seurakunnan uusi ympäristöohjelma on luettavissa alla olevasta linkistä.

Kirkkohallitus myönsi 8.12.2015 Hyvinkään seurakunnalle Kirkon ympäristödplomin jo toisen kerran. Ympäristödiplomi on osoitus siitä, että seurakunta täyttää ympäristövastuunsa toiminnassaan.

Ympäristötavoitteet on kirjattu Hyvinkään seurakunnan ympäristö-
suunnitelmaan ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa.

Perinteisten ympäristöaiheisten jumalanpalvelusten ja hartausten lisäksi jumalanpalvelussuunnitelmaan on otettu Luomakunnan sunnuntai. Ympäristökasvatus on osa lapsi- ja nuorisotyötä.

Energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä.

Hautausmaille on tehty ympäristö- ja jätehuoltoselvitykset eikä haitallisia kemikaaleja käytetä. Sääksin metsäalueille perustettiin luonnonsuojelualue vuonna 2012.