Näin voit tilata virkatodistuksen

Yksityishenkilöt, yritys- ja organisaatiotilaajat: Tilaa virkatodistus verkon asiointipalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Virkatodistuksen voit tilata myös puhelimitse numerosta 044 7194 612 ma-pe klo 9–12. 
Lisätietoja virkatodistusten ja sukututkimusten tilauksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Virkatodistus ja sukuselvitys

 

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä:

1. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus/Valtakunnallinen sukuselvitys

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus selvittää katkeamattomana ketjuna päähenkilön Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajat 15-vuotiaasta tähän päivään tai hänen kuolemaan­sa asti.

Päähenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, josta virkatodistus tilataan.

Virkatodistukseen merkitään puolisot, lapset sekä jäsenyysajat. Jos päähenkilöllä ei ole lapsia eikä puolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset.

Mikäli virkatodistuksen hakija luopuu perinnöstä, siitä on hyvä mainita vainajan todistustilauksen yhteydessä.

Sukuselvitysmuotoista virkatodistusta tarvitaan esimerkiksi perunkirjoituksissa, kiinteistö­kaupoissa, lainhuudatuksissa tai perinnöstä luopumisessa.

Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyys­aika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset. Muissa tapauksissa puolisosta tehdään oma sukuselvitys avioliiton ajalta.

HUOM! Sukuselvitys on tilattava hyvissä ajoin. Todistukset ovat maksullisia.

Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus.

Lahden aluekeskusrekisterissä laaditaan sukuselvitys valtakunnallisesti koko Suomen ev.lut. kirkon jäsenyyden ajalta niistä henkilöistä, joiden seurakunta on
tai henkilön viimeksi kirkkoon kuuluessaan on ollut Lahden aluekeskusrekisterin jäsenseurakun­ta. Todistus kattaa kaikki Suomen ev.lut. seurakuntien tiedot henkilön 15 ikävuodesta alkaen.

HUOM! Sukuselvitykseen kuuluvista kirkon jäsenistä ei tarvitse tilata erikseen ns. elää-todistuksia, vaan sukuselvitys kattaa myös nämä tiedot.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut tai ei tällä hetkellä kuulu Suomen ev.lut. kirkkoon, todistus tulee tilata myös Digi- ja väestötietovirastosta tai asianomaiselta rekisterin­pitäjältä.

Luovutettujen alueiden lakkautettujen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta Mikkelistä. 

2. Elää-todistus

Elää-todistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voi tarvittaessa lisätä tiedot puolisosta, lapsista tai vanhemmista, käyttötarkoituksesta riippuen. Vanhemman perunkirjoitukseen lapsi ei tarvitse itsestään erillistä elää-todistusta, mikäli lapsi kuuluu ev.lut. kirkkoon. Lapsen elää-tieto tulee näkyviin vanhemman sukuselvitykseen.

Pankkiasioiden hoitamisen helpottamiseksi tilaaja voi tilata itsestään elää-todistuksen, jossa näkyy sukulaisuus vainajaan. Oman pankin vaatimukset on hyvä varmistaa ennen virkatodistuksen tilaamista, sillä pankkien käytänteet vaihtelevat huomattavasti. HUOM! Todistus voidaan toimittaa vasta, kun vainajan kuolinpäivä on kirjautunut jäsenrekisteriin.

Mikäli lapsi ei ole ev.lut. kirkon jäsen, elää-todistus on tilattava omalta rekisterin­pitäjältä esim. Digi- ja väestötietovirastosta.

 

Muualta tilattavia virkatodistuksia

Mikäli henkilö on asunut luovutetulla alueella rajan takana, tilataan todistus siltä ajalta Kansallisarkistosta Mikkelistä (Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä).

Mikäli henkilö on kuulunut tai kuuluu ortodoksiseen seurakuntaan, tilataan todistus täältä: Virkatodistukset | Suomen ortodoksinen kirkko (Linkki avautuu uudessa välilehdessä).

Ajalta, jolloin henkilö ei ole kuulunut ev.lut. seurakuntaan, tilataan todistus Digi- ja väestötietovirastolta DVV (Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Mikäli henkilö on asunut tai asuu ulkomailla, tilataan virkatodistus asuinmaasta. Maakohtaisia tietoja virkatodistuksen tilaamiseksi voi katsoa täältä: finlandabroad.fi (Linkki avautuu uudessa välilehdessä