Koivulahti Juha

 


Tammelan seurakunnan kirkkoherra

 

Urani aikaisemmista vaiheista yhtenä tärkeimmistä pidän vuosia 2000–2010 Hyvinkään seurakunnan pappina ja tässä virassa etenkin kasvatuksen vastuukappalaisen sekä Martin aluepapin tehtäviä, joiden myötä tiimityö, työalan johtaminen sekä aluetyö tulivat tutuiksi. Koen urani kannalta merkittäväksi myös puolustusvoimien sotilaspappina toimimista. Tämä tehtävä on edellyttänyt verkostoitumista ja mukautumista hyvin toisenlaiseen toimintaympäristöön sekä mahdollisuutta kohdata sen ikäluokan nuoria, jotka voimakkaimmin etääntyvät kirkosta. 

Koen sopivani tehtävään ainakin siksi, että voin tarjota sellaista strategisen suunnittelun ja johtamisen kokemusta sekä monipuolista kirkollisen työn osaamista, jota olen saanut kokonaiskirkon strategian valmisteluprosessissa, neljästä seurakunnasta ja yhdestä kirkon erityistehtävästä. Seurakunnat ovat historiansa suurimpien haasteiden edessä. Tämä edellyttää muutosjohtamisen ja sopeuttamisen valmiuksia, joita myös tämän hetkinen kirkkoherrantehtäväni on tarjonnut. Koen kutsumuksekseni yhdessä seurakuntalaisten, eri yhteistyötahojen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa rakentaa muuttumattomalla evankeliumilla tulevaisuuteen rohkeasti suuntautuvaa, osallistavaa ja aktiivisesti viestivää seurakuntaa. Elämän- ja työhistoriani vuoksi Hyvinkää on historiaansa myöten minulle tuttu toimintaympäristö, jossa on jo valmiita verkostoja. Uskon olevani sopiva tulevalta kirkkoherralta toivottuun valmiuteen rakentaa uutta ja samalla kykyyn kunnioittaa olemassa olevaa.
 

 

YouTube-video

 

Takaisin ehdokaslistaukseen>>