Hallinto ja luottamushenkilöt

 

Kirkollisvaalien ehdokasasettelu on alkanut

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. 

Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään sekä vaikuttamaan luottamushenkilönä toiminnan suunnitteluun, rahojen käyttöön ja mm. henkilökunnan valintoihin.  Mikäli et ole kirkon jäsen, mutta ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, liity kirkkoon ajoissa. 

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu henkilö, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. Lisätietoja seurakunnan verkkosivulta sekä seurakuntavaalien virallisilta verkkosivuilta.Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tästä voit ladata ohjeita vaaliehdokkaaksi asettumiseen ja valitsijayhdistyksen perustamiseen:

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Yleisohje ja esite ehdokkailleLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Valitsijayhdistyksen perustamissasiakirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
•perittävästä kirkollisverosta,
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa.

Kirkkovaltuuston sihteerinä on hallintopäällikö Tanja Koskela.

Katso kuvat kirkkovaltuuston jäsenistä

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvostossa on 11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Johtokunnat ja toimikunnat

Valtuuston ja neuvoston lisäksi luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat johtokunnat, joita on kolme: 

  • Julistusjohtokunta
  • Kasvatusjohtokunta
  • Palvelujohtokunta

Lisäksi yhdessä Riihimäen seurakunnan kanssa on perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta.

Toimikuntia seurakunnassa toimii kolme eli palvelevan puhelimen toimikunta, taidetoimikunta ja viestintätoimikunta.

Alueneuvostot

Aluetyötä kehittävät viisi alueneuvostoa, jotka ovat Kaukasten, Kytäjän, Martin, Paavolan ja Vehkojan alueneuvostotLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkolliskokousedustaja

Karppinen Hannele