Vuosien 2023 - 2024 kirkkoneuvosto:

 

Puheenjohtaja kirkkoherra Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio

Varapuheenjohtaja Ulla Keränen (Hanna Hakala)

 

Varsinainen jäsen      (Henkilökohtainen varajäsen perässä suluissa)

Santeri Leinonen         (Juhani Skyttä)
Jaakko Haapamäki      (Juha Söderholm)
Lea Romppanen          (Henna Sinisalo)
Tuula Vanhatalo          (Jaana Piilola)
Jaakko Rainio              (Juha Hakala)
Jouni Pallonen             (Pasi Perander)
Pekka Tyni                   (Martti Haukijärvi)
Hannele Karppinen     (Marjo Rantanen)
Pekka Laine                 (Jari-Pekka Velin)
Tuija Linna-Pirinen      (Outi Niemi)
Katri Kangas-Pusa       (Hanna Similä)

Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvostossa on 11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvoston kokouspäivät vuonna 2024: 24.1., 28.2., 20.3., 24.4., 22.5., 12.6., 21.8., 2.10., 30.10., 20.11., 11.12.