Hautaushinnasto vuodelle 2020

Kirkkolaki 17/9 §  (14.12.2012/780)
Hautaustoimen maksut
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään.
Hautaushinnasto PDF

ARKKUPAIKKA        €   
30 vuotta, uusi hautapaikka 550
Hallinta-ajan jatkaminen € / 10 vuotta 165
   
UURNAPAIKKA  
Uusi hautapaikka (30 v), muistolehto ja sirottelualueet 220
Hallinta-ajan jatkaminen € / 10 vuotta 55
   
HAUTAAMINEN  

Arkkuhautaus

525
Tuhkahautaus 210
Sirottelu- tai muistolehtohautaus 100
Kappelin tilavuokra, varausaika 1,5 h (alv 0 %),
- Ev.lut. tai ortod. kirkon jäsen
- Ev.lut. tai ortod. kirkkoon kuulumaton

 

0
300


Muistomerkin ja pohjakiven siirto ja takaisin asennus arkkuhautauksessa

- Katso HUOMAUTUKSET / Hautamuistomerkit, kohdat 1-4

130
   

TUHKAUS

Hyvinkääläiset (kotikunta Hyvinkää)
Ulkopaikkakuntalaiset

215
395

Lapsen tuhkaus (alle vuoden vanha) 0
   
LASKUTUSTYÖ  
€ / henkilötyötunti 55
€ / konetyötunti, sis. kuljettajan 100

 

HUOMAUTUKSET

Veteraanit:
1. Hyvinkääläiset veteraanit puolisoineen saavat maksuttoman hautapaikan ja hautauksen Rauhannummen veteraanihauta-alueella sekä Kytäjän hautausmaalla. Muilla hautausmailla peritään hautapaikasta normaalit, hinnaston mukaiset maksut.
2. Hyvinkääläisiltä veteraaneilta ja heidän puolisoilta ei peritä tuhkausmaksua eikä kappelivuokraa.
3. Rauhannummen veteraanihautoihin on mahdollista haudata veteraanien suoraan alenevassa polvessa olevia jälkeläisiä ja heidän puolisonsa sen jälkeen, kun hautapaikka on luovutettu veteraanin tai hänen puolisonsa hautaamista varten.
4. Veteraanihaudassa on viimeinen hautasija varattava veteraanin (tai hänen puolisonsa) hautaamiseen.
5. Hyvinkääläiselle veteraanille tai hänen puolisolleen hautapaikka ja hautaaminen ovat maksuttomia, mutta veteraanien jälkeläisiltä peritään normaalit hautapaikka- ja hautaamismaksut siitä vuodesta alkaen, kun hautaan haudataan veteraanin jälkeläinen tai hänen puolisonsa. Hautapaikkamaksu peritään arkkuhaudan hallinta-ajan jatkon mukaisesti.


Hautamuistomerkit:
1. Seurakunta siirtää ja asentaa takaisin 1-2 paikan muistomerkin sekä pohjakiven hautauksen yhteydessä.
2. Kolme paikkaa tai isompien hautojen muistomerkkien siirto ja takaisin asennus omaisten tulee tilata kiviliikkeeltä tai hautaustoimistolta. Samoin sellaisten muistomerkkien siirto ja takaisin asennus, joita ei seurakunnan koneilla voida siirtää. Seurakunta ottaa näissä tapauksissa yhteyttä omaisiin tai omaisten käyttämään hautaustoimistoon.
3. Kaikkien säilytettävien reunakivien siirrot- ja asennustyöt on arkkuhautauksen yhteydessä tilattava kiviliikkeeltä.
4. Mikäli reunakivistä luovutaan kokonaan, seurakunta poistaa kivet ja poistosta ei peritä maksua.