HAUTAUSHINNASTO VUODELLE 2021 

Kirkkolaki 17/9 § (14.12.2012/780)
Hautaustoimen maksut
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään

Hautaushinnasto 2021(Pdf)


ARKKUPAIKKA    €
•    30 vuotta, uusi hautapaikka    566
•    Hallinta-ajan jatkaminen € / 10 vuotta    170
    
UURNAPAIKKA    
•    Uusi hautapaikka (30 v), muistolehto ja sirottelualueet    228
•    Hallinta-ajan jatkaminen € / 10 vuotta    60
    
HAUTAAMINEN    
•     Arkkuhautaus    540
•    Tuhkahautaus    216
•    Sirottelu- tai muistolehtohautaus    103
•    Kappelin tilavuokra, varausaika 1,5 h (alv 0 %), 
-    Ev.lut. tai ortod. kirkon jäsen 0
-    Ev.lut. tai ortod. kirkkoon kuulumaton  310   


•    Muistomerkin ja pohjakiven siirto ja takaisin asennus arkkuhautauksessa
-    Katso HUOMAUTUKSET / Hautamuistomerkit, kohdat 1-4    135
    
TUHKAUS 
•    Hyvinkääläiset (kotikunta Hyvinkää) 220
•    Ulkopaikkakuntalaiset   400  

•    Lapsen tuhkaus (alle vuoden vanha)    0
    
LASKUTUSTYÖ     
•    € / henkilötyötunti    56
•    € / konetyötunti, sis. kuljettajan    105


HUOMAUTUKSET 

Veteraanit:
1.    Hyvinkääläiset veteraanit puolisoineen saavat maksuttoman hautapaikan ja hautauksen Rauhannummen veteraanihauta-alueella sekä Kytäjän hautausmaalla. Muilla hautausmailla peritään hautapaikasta normaalit, hinnaston mukaiset maksut.
2.    Hyvinkääläisiltä veteraaneilta ja heidän puolisoilta ei peritä tuhkausmaksua eikä kappelivuokraa.
3.    Rauhannummen veteraanihautoihin on mahdollista haudata veteraanien suoraan alenevassa polvessa olevia jälkeläisiä ja heidän puolisonsa sen jälkeen, kun hautapaikka on luovutettu veteraanin tai hänen puolisonsa hautaamista varten.
4.    Veteraanihaudassa on viimeinen hautasija varattava veteraanin (tai hänen puolisonsa) hautaamiseen. 
5.    Hyvinkääläiselle veteraanille tai hänen puolisolleen hautapaikka ja hautaaminen ovat maksuttomia, mutta veteraanien jälkeläisiltä peritään normaalit hautapaikka- ja hautaamismaksut siitä vuodesta alkaen, kun hautaan haudataan veteraanin jälkeläinen tai hänen puolisonsa. Hautapaikkamaksu peritään arkkuhaudan hallinta-ajan jatkon mukaisesti.

Hautamuistomerkit:
1.    Seurakunta siirtää ja asentaa takaisin 1-2 paikan muistomerkin sekä pohjakiven hautauksen yhteydessä. 
2.    Kolme paikkaa tai isompien hautojen muistomerkkien siirto ja takaisin asennus omaisten tulee tilata kiviliikkeeltä tai hautaustoimistolta. Samoin sellaisten muistomerkkien siirto ja takaisin asennus, joita ei seurakunnan koneilla voida siirtää. Seurakunta ottaa näissä tapauksissa yhteyttä omaisiin tai omaisten käyttämään hautaustoimistoon.
3.    Kaikkien säilytettävien reunakivien siirrot- ja asennustyöt on arkkuhautauksen yhteydessä tilattava kiviliikkeeltä.
4.    Mikäli reunakivistä luovutaan kokonaan, seurakunta poistaa kivet ja poistosta ei peritä maksua. 

Hautaustoimi     |     Hämeenkatu 16, 05800 Hyvinkää     |     Postiosoite: PL 29, 05801 Hyvinkää 
Puh. 040 8050 200    |   www.hyvinkaanseurakunta.fi