Kastejuhla eli ristiäiset

"Lapsi pieni tullessaan, iloa tuo maailmaan.." Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Ristiäisissä eli kastejuhlassa kastetusta tulee kotiseurakuntansa jäsen ja osa maailmanlaajaa kirkkoa. Jokainen ihminen on ainutkertainen ja äärimmäisen arvokas. Kaste seuraa meitä läpi elämämme, se ei katoa. Elämän mittaisella matkalla se antaa uskoa, toivoa, lohdutusta ja ennen kaikkea Jumalan rakkautta.

Kasteen käytännön järjestelyt

• Yleensä lapsi kastetaan kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Lapsi voidaan kastaa ja liittää kirkon yhteyteen jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen.

• Kaste toimitetaan kirkossa, kappelissa, seurakuntakodilla, kotona tai muussa juhlan luonteeseen sopivassa paikassa. Seurakunnalla on tiloja, joissa voi itse järjestää kastejuhlan tarjoilun (näistä tiloista ei peritä vuokraa) tai käyttää seurakunnan pitopalvelun palveluja.

• Kasteaika ja kastepaikka sovitaan kirkkoherranviraston kanssa (Hämeenkatu 16, p. 040 8050 205, hyvinkaansrk.virasto@evl.fi). Virasto on avoinna ma-pe klo 9-12. Yhteydenotto kannattaa tehdä mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen.

• Pappi ottaa teihin yhteyttä ennen kastejuhlaa. Keskustelussa papin kanssa käydään läpi ristiäisiin liittyviä asioita.

• Ristiäisissä vauvan juhla-asuna on kastemekko. Sen voi saada lainaksi seurakunnalta. Kotona pidettävään kastetilaisuuteen tarvitaan kastemalja kastevettä varten sekä pieni liina kastettavan lapsen pään kuivaamiseksi. Maljan voi asettaa pöydälle, jolle voi laittaa myös valkoisen pöytäliinan, kukkia, kynttilän ja Raamatun.

• Lapsen äidin nimellä ja osoitteella tullut digi- ja väestötietoviraston lomake annetaan kastavalle papille, joka toimittaa sen eteenpäin. Lapsen huoltajat täyttävät lomakkeesta kohdan: tiedot lapsen nimestä ja äidinkielestä. Lisäksi tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus. Lomakkeen yhteydessä kysytään myös kummien tiedot. Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla kaksi kummia, jotka ovat luterilaisen kirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Kirkkoon kuulumatonta henkilöä ei voida merkitä kummiksi. Kirkkoherran suostumuksella yksikin kummi riittää. Kummien määrälle ei ole ylärajaa.

• Uusi etu- ja sukunimilaki antaa mahdollisuuden antaa lapselle jopa neljä etunimeä. Myös sukunimivaihtoehtoja on enemmän, ja vieraiden kulttuurien nimikäytännöt otetaan paremmin huomioon. Seurakunta ilmoittaa kastetun lapsen nimen digi- ja väestötietovirastoon. Seurakunnan tehtävä on varmistaa lapsen nimen lainmukaisuus. Lapsen nimiasia käydään papin kanssa läpi ennen kastetta. Jos vanhemmat aikovat antaa lapselleen jonkun “uuden” nimen, niin sitä on syytä lähteä selvittämään jo useampi viikko ennen kastejuhlaa. Tarpeen vaatiessa nimen lainmukaisuutta selvitetään nimilautakunnassa. Jos kastettavan lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa ja he haluavat antaa lapselle isän sukunimen, on päätöksen isyyden vahvistamisesta oltava ennen kastejuhlaa.

Kastettu saa kasteesta muistoksi kastetodistuksen. Samoin kummeille annetaan kummitodistukset kastetilaisuudessa. Viikon päästä kastejuhlasta nimi luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, jolloin lapsen ja hänen perheensä puolesta rukoillaan. Kastetun perhe ja kummit ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen.

Lisää kasteesta: https://www.kaste.fi/

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

kastemekkoja kaksi kappaletta

Ota yhteyttä

Kasteesta sovitaan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Tällöin sovitaan kasteaika, -paikka ja varataan pappi. Kasteaika sovitaan viimeistään 3-4 viikkoa ennen kastetta. 

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

 

Millainen pieni ihme meillä on tässä,

lapsi, joka hämmensi elämämme perinpohjin.

Jumalani, varjele häntä ja meitä.

Elämä tuntuu niin arvaamattomalta

ja maailma niin mittaamattomalta.

Me tarvitsemme sinun siipiesi suojaa.