Kaste

Kastekäsky:

Jeesus sanoo: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" 
Matt. 28: 18-20

Kaste

Kaste on kirkon sakramentti eli pyhä toimitus. Kaste tekee meistä Kristuksen opetuslapsia ja kristillisen kirkon jäseniä. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen.

Jeesus käski tuomaan lapsia luokseen, koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. Vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan. Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä.

Käytännön asiat

Kaste voidaan toimittaa Hyvinkään kirkoissa, seurakuntakeskuksen kappelissa, kotona. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Seurakunnalta voi vuokrata tiloja, joissa voi itse järjestää kastejuhlan tarjoilun tai käyttää seurakunnan pitopalvelun palveluja.

Kasteesta sovitaan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon puhelimitse 040 8050 205 tai käymällä itse virastossa ma-pe 9-13. Tällöin sovitaan kasteaika, -paikka ja varataan pappi. Kastava pappi ottaa teihin yhteyttä puhelimitse ja/tai käymällä kotona, jolloin mm. sovitte kasteen käytännön järjestelyistä ja täytätte siihen liittyvät paperit.

Kastevirsiä

Kauniita kasteeseen sopivia virsiä voi miettiä yhdessä papin kanssa. Perinteisten lasten virsien rinnalla suosikeiksi ovat muodostuneet kastelaulut, joita löytyy virsikirjan liiteosasta (nrot 806-810). Kastelauluissa on yleensä tuttu sävel (esim. Ystävä lapsien) ja uudet kauniit kastejuhlaan sopivat sanat. Kastevirsiä löytyy virsikirjasta (nrot 214-219). Kastejuhlassa lauletaan yleensä 1-2 virttä. Kaikkien virsien ei tarvitse olla kaste- tai lastenvirsiä, myös kiitos- ja perhevirret sopivat kastejuhlaan hyvin.

Lisää kasteesta: https://www.kaste.fi/

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

kastemekkoja kaksi kappaletta

Ota yhteyttä

Kasteesta sovitaan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon puhelimitse 040 8050 205 tai käymällä itse virastossa ma-pe 9-13. Tällöin sovitaan kasteaika, -paikka ja varataan pappi. Kasteaika sovitaan viimeistään 3-4 viikkoa ennen kastetta. 

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

 

Millainen pieni ihme meillä on tässä,

lapsi, joka hämmensi elämämme perinpohjin.

Jumalani, varjele häntä ja meitä.

Elämä tuntuu niin arvaamattomalta

ja maailma niin mittaamattomalta.

Me tarvitsemme sinun siipiesi suojaa.