Kirkkoteatterin historiaa Hyvinkäällä

Hyvinkään seurakunnan työmuodot ovat toteuttaneet erimuotoista kirkkonäytelmätoimintaa 1960-luvulta alkaen. Pienoisnäytelmiä on esitetty leirien iltanuotioilla, lasten ja nuorten tilaisuuksissa ja juhlissa. Tiettävästi ensimmäinen merkittävä kirkkodraama syntyi Hyvinkäällä toteutetuilla Lähetysjuhlilla kesäkuussa 1969 pastori Kosti Laitisen aloitteesta. Pieni osa näytelmästä on taltioituna lähetysjuhlista tehtyyn kaitafilmiin, joka löytyy Hyvinkään seurakunnan tiedotustoimistosta.

Hyvinkäällä ei vielä 1980-luvun alussa juurikaan puhuttu kirkkodraamasta, vaan eri tavoin toteutetusta näytelmä- tai kuvaelmatoiminnasta, jota harjoitettiin erityisesti lapsi- ja varhaisnuorisotyön toimissa. Näiden kuvaelmien tai pienoisnäytelmien tarkoitus oli mm. opettaa lapsille Raamatusta Jeesuksen tunnetuimpia vertauksia.

Nuorisotyössä oli pitkät perinteet sketseistä, joita esitettiin leirien iltanuotioilla ja nuorten tilaisuuksissa. Kirkkodraaman kehittäminen nuorisotyön menetelmäksi tuli Jouni Laineen tehtäväksi heti hänen aloittaessaan nuorisotyön virassa syksyllä 1982.

Tiivistetysti 1980-luku merkitsi kirkkodraamalle selkeää siirtymistä 1980-luvun alkupuoliskon ns. seurakunnan ohjelmanäytelmistä, sketseistä ja koulutusnäytelmistä ammattimaisemmin tehtyihin ja ohjattuihin kirkkodraamoihin. Motivaatio kasvoi pienestä suureen ja selkeä suuntautuminen ammatillisesti tuotettuihin ja toteutettuihin näytelmiin tapahtui vuosikymmenen loppumetreillä.

Nuorisotyön tehtävistä vapautetun ammattijohtoisen kirkko-teatterityön aika alkoi heti 2000-luvun alussa (1.4.2000) Hyvinkäällä ja kirkossa valtakunnallisesti toteutettu riemuvuosi oli se tekijä, joka antoi mahdollisuuden koeajaa ammatillisesti toteutettua kirkkoteatteritoimintaa Hyvinkään seurakunnassa. Kirkkoteatterityötä laajennettiin niin, että se ei ollut enää ainoastaan nuorisotyön menetelmä, vaan lapset ja aikuiset sekä erilaiset diakoniaryhmät haluttiin tavoittaa laajamuotoisella kirkkoteatterityöllä. Kirkkoteatteri sai vakiinnuttaa uudet työpajansa ja etsiä toimivan vuosirungon.

Kirkkoteatterin työpajat 2000-luvulla ovat olleet:

1. Nukketeatteri
2. Nuorisoteatteri
3. Kirkkoteatteri

Kirkkoteatterityötä koordinoimaan ja johtamaan nimettiin kirkkoteatteritoimikunta vuonna 2002, joka on mieltänyt tehtävänsä kirkkoteatterityön mahdollistajana ja puolustajana päättävissä elimissä. 2000-luvun alussa kirkkoteatteritoiminta oli uhattuna, sillä riemuvuoden päätyttyä oli palattava normaaliin käytäntöön syksyllä 2001 ja kirkkodraaman mahdollisuudet seurakunnan toteuttamana ja tuottamana työnä olivat monista eri syistä vaakalaudalla.  Kirkkoteatteri sai kaksi kertaa kolmivuotisen projektityön 2002-04 ja 2004-07 ja pääsi näiden riemuvuoden jälkeisten toimikausiensa ansiosta vakiinnuttamaan toimintansa vakaana, tavoittavana ja dynaamisena modernin seurakunnan 2000 -luvun
työmenetelmänä.