Kirkkoteatterin historiaa Hyvinkäällä

Hyvinkään seurakunnan työmuodot ovat toteuttaneet erimuotoista näytelmätoimintaa 1960-luvulta alkaen. Pienoisnäytelmiä on esitetty leirien iltanuotioilla, lasten ja nuorten tilaisuuksissa ja juhlissa. Tiettävästi ensimmäinen merkittävä kirkkodraama syntyi Hyvinkäällä toteutetuilla Lähetysjuhlilla kesäkuussa 1969 pastori Kosti Laitisen aloitteesta. Pieni osa näytelmästä on taltioituna lähetysjuhlista tehtyyn kaitafilmiin, joka edelleen löytyy Hyvinkään seurakunnan arkistosta.

Hyvinkäällä ei vielä 1980-luvun alussa juurikaan puhuttu kirkkodraamasta, vaan eri tavoin toteutetusta näytelmä- tai kuvaelmatoiminnasta, jota harjoitettiin erityisesti lapsi- ja nuorisotyössä. Näiden kuvaelmien tai pienoisnäytelmien tarkoitus oli esim. opettaa lapsille Jeesuksen tunnetuimpia vertauksia. Nuorisotyössä oli pitkät perinteet sketseistä, joita esitettiin leirien iltanuotioilla ja nuorten tilaisuuksissa.

Kirkkodraaman kehittäminen nuorisotyön menetelmänä tuli Jouni Laineen tehtäväksi heti hänen aloittaessaan nuorisotyönohjaajan virassa syksyllä 1982. Laine oli perehtynyt kirkkodraamaan jo opiskeluaikanaan seurakuntaopistolla Järvenpäässä Marjatta Haapasen johdolla. Innostus sekä sinnikäs ja määrätietoinen työ alkoivat kantaa hedelmää. Tiivistetysti voidaan sanoa, että 1980- ja 1990-luvut merkitsivät vähittäistä siirtymistä yhä ammattimaisemmin toteutettuihin näytelmiin.

Teatteri Beta perustettiin 2.1.1997 Hyvinkäällä seurakunnan nuorisotalo Betaniassa, jonka mukaan se on myös saanut nimensä. Toiminnan järjestäytyminen oman nimen alle oli eduksi esimerkiksi haettaessa esitysoikeuslupia käsikirjoituksille. Lisäksi oma nimi helpotti myös esitysten markkinointia. Teatteri Beta on Hyvinkään seurakunnan teatteri. Se ei ole itsenäinen rekisteröity yhdistys, vaan kiinteä osa seurakunnan toimintaa.

Toinen merkittävä käännekohta teatterityön historiassa Hyvinkäällä on kirkon valtakunnallisesti toteutettu riemuvuosi 2000-luvun alussa. Hyvinkäällä toteutettiin silloin useita riemuvuoden projekteja ja seurakunta päätti perustaa määräaikaisen kirkkoteatteriohjaajan viran 1.4.2000-30.7.2001. Kirkkoteatteriohjaajan tehtävänä oli tavoittaa teatterin keinoin seurakuntalaisia, joita kirkon muut toimet eivät tavoittaneet. Riemuvuoden projektit onnistuivat yli odotusten. Yleisötavoiteeeksi oli asetettu 6000 katsojaa, mutta vuoden katsojamäärä nousi yli 13 000:teen. Kirkkoteatteriohjaajan virkaa jatkettiin kahdella määräaikaisuudella ensin 2002-2004 ja sitten 2005-2007. Itsestään selvää kirkkoteatteriohjaajan viran jatko ei ollut. Pohdittiin mm. riittävätkö taloudelliset resurssit näin isoihin panostuksiin ja onko kirkkoteatterin kehittäminen pois jostakin muusta, ehkä tärkeämmästäkin, seurakunnan toiminnasta. Virka ehdittiin syksyllä 2001 jo hetkeksi lakkauttaa, mutta kolmen määräaikaisuuden jälkeen tehtävä lopulta vakinaistettiin. Tätä kirkossamme ainutlaatuista virkaa ovat hoitaneet Jouni Laine (2000-2017), Tytti Jäppinen (2017-2019) ja Antti Sevanto (2019-).

Nykyisin kirkkoteatteri on tärkeä osa Hyvinkään seurakunnan tekemää työtä. Työn runkona ovat suuriin kirkkovuoden juhliin pääsiäiseksi ja jouluksi tehtävät esitykset. Niiden lisäksi valmistetaan kesäteatteriesitys ja monenlaisia lyhyempiä projekteja.