Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokous. Kevät etenee, harmaahaikara ja isokoskelot soidinpuuhissa. (Kuva: Veikko Hiiri) Kevät etenee, harmaahaikara ja isokoskelot soidinpuuhissa. (Kuva: Veikko Hiiri)

Kirkkoneuvosto 27.4.2022

3.5.2022 15.58

Hyvinkään kirkkoneuvosto päätti 27.4. kokouksessaan muun muassa:Kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen 30.3.2022 ja tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja hyväksyy esityksen tilikauden alijäämän, 254 530,17 euroa, kirjaamisesta taseen tilille tilikauden yli-/alijäämä. Ja, että kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Päätettiin muuttaa tiedottajan virkanimike viestintäasiantuntijaksi 14.3.2022 alkaen ja tarkistaa vaativuusryhmä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosiksi 2022–2023 palautettiin yhteistyötoimikunnan valmisteluun. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on lain mukaan tehtävä, jos työpaiikalla on vähintään 30 henkilöä. Suunnitelman tulee sisältää tasa-arvoselvityksen ja toteutettavat toimet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Lisäksi tulee vuosittain arvioida, miten kehittämistoimenpiteet ovat vaikuttaneet, ja päivittää tasa-arvosuunnitelma. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi yhteistyösopimuksen Red Carpet -festivaalin ja Hyvinkään seurakunnan välillä vuodeksi 2022. Sopimus-ehdotuksen pohjalta toteutetaan suunnitellut tapahtumat festivaalin aikana 23.‒28.8. Hyvinkään seurakunnalla on ollut yhteistyösopimus Red Carpet -festivaalin kanssa vuosina 2020 ja 2021. Seurakunta on ollut tapahtuman virallinen yhteis[1]työkumppani. Vuoden 2022 osalta on käyty neuvotteluja tapahtumajärjestäjän kanssa ja yhteistyötä halutaan jatkaa vuoden 2022 festivaalin osalta.

Talousjohtaja Pasi Peranderin irtisanouduttua virastaan sijaisena toimii kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen (1.‒31.5.2022), kunnes uusi talousjohtaja aloittaa tehtävässään.

Seurakuntavaalien 2022 aikataulun osalta kirkkoneuvoston huomioitavaksi todettiin päivämäärät:

18.5. on kirkkovaltuuston kokous, jossa valitaan vaalilautakunta. Vaalilautakunta on asetettava 31.5. mennessä ja valtuustoryhmiä pyydetään huolehtimaan siitä, että riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntaan on olemassa.
23.5. klo 18. järjestetään seurakuntavaalien infotilaisuus seurakuntakeskuksessa.
13.6. pidetään vaalilautakunnan ensimmäinen kokous.
15.9. ehdokasasettelu päättyy.

Luottamuselinten seuraavat kokoukset: Kirkkoneuvosto 18.5. ja  15.6.2022. Kirkkovaltuuston kokous on 18.5.2022.