Uutislistaukseen

Kuulutukset seurakuntavaaleista 2022

Kuulutukset kirkollisvaaleja 2022 varten

Kirkollisvaalit 2022

KUULUTUS
VLT1 13.6.2022,
6.6.2022

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA


Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, Hämeenkatu 16.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, Hämeenkatu 16.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, Hämeenkatu 16. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Hyvinkäällä 13.6.2022
Pentti Helttunen, puheenjohtaja

---
Kuulutus on ollut nähtävänä Hyvinkään seurakunnan ilmoitustaululla 1.8.‒5.9.2022. Kuulutus  julkaistaan 7.8.2022 Aamupostissa. 

---------------------------------------------

KUULUTUS
VLT1 13.6.2022, 
6.6.2022

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS


Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustehtävään on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma‒pe kello 9‒13 sekä 15.9.2022 kello 9‒16. Kirkkoherranviraston osoite on Hämeenkatu 16.


Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.


Hyvinkäällä 13.6.2022
Pentti Helttunen, vaalilautakunnan puheenjohtaja
----

Kuulutus on ollut nähtävänä Hyvinkään seurakunnan ilmoitustaululla 1.8.–15.9.2022 kello 16 asti. Kuulutus  julkaistaan 7.8.2022 Aamupostissa.

1.8.2022 10.45