Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto 26.10.2022

Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui keskiviikkobna 26.10.2022 kello 17.15–18.32.

Kokonaiskirkon rippikoulusuunnitelmaan (Suuri ihme – rippikoulusuunnitelma 2017) perustuen seurakuntien tulee laatia rippikoulun paikallissuunnitelma. Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan vuosittain.

Kirkkoneuvosto hyväksyy Hyvinkään seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelman ja saattaa sen tuomiokapitulin tietoon.

...

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kokouspalkkioihin tehdään euromääräinen korotus seuraavasti:
 Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston palkkio 70 €/kokous (aiemmin 60 €/kokous)
 Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston valitsemien muiden hallintoelinten, johtokuntien, toimikuntien sekä työryhmien kokouksista maksetaan 50 €/kokous (aiemmin 45 €/kokous)

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, matka- ja ansiomenetyskorvaukset 2023–2026 pidetään muutoin samalla tasolla kuin valtuustokaudella 2019–2022 ja maksetaan liitteenä olevan kokouspalkkiosäännön mukaisesti.

...

Kirkkoneuvosto päätti valita Hyvinkään seurakunnan johtavaksi perheneuvojaksi Petri Patrosen 1.12.2022 alkaen. 

Kirkkoneuvosto julisti avoimeksi johtavan perheneuvojan viran kokouksessaan 7/2022. Hakuajan päättymiseen mennessä 15.9.2022 virkaan tuli viisi hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin koulutuksen, työkokemuksen, johtamiskokemuksen ja terapiatyökokemuksen perusteella kolme hakijaa.

...

Uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen ja pajapäivä 12.2.2023.

..

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään seurakuntakeskuksessa 23.11.2022 ja 14.12.2022 kello 17.15.

--------------

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

31.10.2022 12.13