Uutislistaukseen

Seurakuntavaltuutetuista lähes puolet uusia

Hyvinkään seurakunnassa seurakuntavaalien äänestysprosentti oli 12,6.  Äänioikeutettuja oli 24940 joista äänestäneitä seurakuntalaisia 3148.  Ennakkoäänestäneitä äänestäneiden määrästä Hyvinkäällä oli 64,7 prosenttia.  16-17-vuotiaiden äänestysprosentti 5,9, nuoria äänioikeutettuja oli 904 ja heistä äänestäneitä 53 henkilöä.

Valtakunnallinen kirkollisvaalien äänestysprosentti oli 12,7, tulos on 342 seurakunnasta.  Edellisissä vaaleissa vuonna 2018 äänestysprosentti oli 14,4.  
 

  • Äänioikeuttaan käyttäneistä noin 62 prosenttia äänesti ennakkoon. Äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa oli kolme miljoonaa suomalaista, heistä äänioikeuttaan käytti noin 380 000 äänestäjää. 
  • Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on 57 vuotta. Keski-ikä nousi noin vuodella viime vaaleihin verrattuna. Nuoria alle 30-vuotiaita valituista on 4,5 prosenttia.
  • Puolet luottamushenkilöistä on iältään 5070-vuotiaita. Naisia valituista luottamushenkilöistä on 54 %, miehiä 42 %. Sukupuolitiedon saattoi jättää myös tyhjäksi.
  • Uusia luottamushenkilöitä on lähes puolet valituista (48,9 %), kuten viime vaaleissakin (49,5 % vuonna 2018). 

Nuorten, 16–17-vuotiaiden, äänestysprosentti jäi alhaisemmaksi kuin missään aiemmissa vaaleissa. Se oli nyt alle seitsemän prosenttia (8,4 % v. 2018). Alhainen aktiivisuus oli ennakoitavissa, sillä alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden osuus oli vain 6,2 %

VAALIEN TULOKSISTA JA VALITUISTA tiedot ja kuvat: www.seurakuntavaalit.fi/tulokset

25.11.2022 10.09