Uutislistaukseen

Hyvinkään seurakunta hakee hautaustoimeen puutarhatyöntekijöitä

Hyvinkään seurakunta hakee hautaustoimeen puutarhatyöntekijöitä kausiluonteiseen työhön alkaen 2.5.2024. Työn kesto on noin 5,5–6 kuukautta. 

Työnantajana Hyvinkään seurakunta ja hautaustoimi on työntekijöitään arvostava, kehitysmyönteinen ja joustava. Työntekijällä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja suunnitella työtään itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden työkavereiden ja esihenkilön kanssa. Tarjoamme henkilöstölle myös kattavan työterveyshuollon.

Työhön sisältyy hautausmaan sekä hoitosopimushautojen istutus-, hoito- ja kunnossapitotyöt. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Työssä käytetään erilaisia puutarhakoneita ja työlaitteita. Valinnassa etusijalla on soveltuvan ammatillisen perustutkinnon (esim. puutarhuri, suntio) suorittanut tai vastaavan ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen hankkinut henkilö. Työn luonteen vuoksi työssä tarvitaan asiakkaan kohtaamistaitoja, hyviä tiimityö- ja työyhteisötaitoja sekä sujuvaa suomen kielen taitoa. 

Tehtävässä sovelletaan 2,5 kuukauden koeaikaa.

Palkka määräytyy Kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti työn vaativuuden arviointiin perustuen. Vaativuusryhmä on 401, peruspalkka 2 169,88 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista kokemuslisää sekä mahdollista harkinnanvaraista suorituslisää.

Vapaamuotoiset suomenkieliset hakemukset ja CV jätettävä viimeistään 12.2.2024 klo 16.00 KirkkoRekry:n kautta (www.kirkkorekry.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä).

Tiedusteluihin vastaavat työnjohtaja Aulikki Raunemo 0400 545 160 ja hautaustoimen päällikkö Markku Husso 0400 475 641 Sähköpostit: aulikki.raunemo@evl.fi  ja markku.husso@evl.fi 

Haastattelut voidaan aloittaa jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätiedot

Markku Husso
Markku Husso
Hautaustoimen päällikkö, Puolimatka
Aulikki Raunemo
Aulikki Raunemo
Työnjohtaja, Rauhannummi

12.1.2024 08.00