Diakonia 

Diakonia on käytännön toimintaa toisen ihmisen auttamiseksi. Voit ottaa yhteyttä diakonian vastaanotolle kun kaipaat tukea elämääsi. Diakoniatyöntekijät antavat keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa aineellista apua eri - ikäisille Hyvinkäällä kirjoilla oleville henkilöille.
Diakonian palvelut ovat ilmaisia, osa retkistä ja leireistä on maksullisia. Diakoniatyöntekijät ovat
salassapitovelvollisia.

Huom!

  • Diakoniatyön asiakasvastaanotolle voi varata ajan soittamalla ma klo 14 – 17 tai ti, to ja pe klo 10 – 13 numeroon 019 – 4561 250

  • Diakoniatyöntekijöihin voi olla myös suoraan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä

Muut diakoniatyön palvelut

Muita diakoniatyön palveluja ovat:

Diakoniatyöntekijät osallistuvat rippikouluopetukseen ja vastaavat vuosittain yhteisvastuukeräyksen
toteuttamisesta Hyvinkäällä. Mikäli toivot, että diakoniatyöntekijä tulee tapaamaan sinua kotiin voit soittaa suoraan diakoniatyöntekijöille.

YouTube-video

DIAKONIA – OSA SUUREMPAA KOKONAISUUTTA

Diakoniatyön perustana ovat Jeesuksen esimerkki ja opetukset. Diakonian tehtävänä on lievittää inhimillistä hätää ja välittää Jumalan rakkautta. Diakonia tarjoaa apua hengelliseen, henkiseen ja aineelliseen ahdinkoon.

Diakoniatyöntekijät tekevät yhteistyötä seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa sekä Hyvinkäällä toimivien eri viranomaistahojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Diakoniatyöhön liittyviä asioita käsitellään mm. diakoniatyöntekijöiden kokouksissa, palvelujohtokunnassa, kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

Työalat ja vastuualueet

Diakoniatyöntekijä

Kehitysvammaistyö, näkövammaistyö, Herusten mökin vuokrausasiat

Diakoniatyöntekijä

Mielenterveystyö, omaishoitajatyö

Diakoniatyöntekijä

Monikulttuurisuustyö, kansainvälinen diakonia

Diakoniatyöntekijä

Vanhus- ja perhetyö, kriisityö

Diakoniatyöntekijä

Äitiysvapaalla

Vapaaehtoistoiminta, ystäväpalvelu

Kappalainen, diakoniapappi

Palvelun vastuukappalainen, Kytäjän aluepappi

Olen palvelun työalojen vastuukappalainen, diakoniapappi ja Kytäjän aluepappi.


Motto: Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa :)