Päätöksenteko

 

Hyvinkään seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön ohtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välien. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2026.