Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
•perittävästä kirkollisverosta,
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille.

Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4-5 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa ja nettisivuilla.

Kirkkovaltuuston kokouspäivät vuonna 2024: 10.4., 5.6., 23.10. ja 4.12.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on Carita Lehto ja varapuheenjohtaja on Irma Pahlman.

Kirkkovaltuuston sihteerinä on hallintopäällikö Tanja Koskela.

Kirkolliskokousedustajana Hannele Karppinen.

Kirkkovaltuusto 2023 - 2026

Vuosien 2023 - 2026 kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on Carita Lehto ja varapuheenjohtaja on Irma Pahlman.

Haapamäki Jaakko

Hakala Hanna

Hakala Juha

Huurinainen Saara

Kangas-Pusa Katri

Karppinen Hannele

Keränen Ulla

Kiuttu Pekka

Korpiaho Matti

Kuronen Aino

Kölhi Heikki

Laine Pekka

Lehto Carita

Leinonen Santeri

Leppäaho Mika

Linna-Pirinen Tuija

Löytty Aino

Pahlman Irma

Pallonen Jouni

Piilola Jaana

Pyrhönen Niklas

Rainio Jaakko

Rajala Inga-Lill

Rantanen Marjo

Raunisalo Riika

Romppanen Lea

Selin Julia

Similä Hanna

Sinisalo Henna

Skyttä Juhani

Tyni Pekka

Vanhatalo Tuula

Velin Jari-Pekka

 

Kirkkovaltuuston sihteerinä on hallintopäällikkö Tanja Koskela.