Välkommen!

Välkommen till församlingens sidor. Vi är en finskspråkig församling, men vi har också en del evenemang på svenska. Bekanta dig med dem och kom med. Vi försöker också ordna så att du kan få en präst som talar svenska till dop, bröllop och begravningar. Ta gärna kontakt och hör dig för.

Kyrkoherdens hälsning 

 

Hyvinge är en livlig järnvägsstad i norra Nyland. Det är den femte största staden i Nyland efter Helsingfors, Esbo, Vanda och Borgå. I slutet av 2018 fanns det cirka 46 500 invånare, varav cirka 32 000 personer hörde till Hyvinge församling.

 

Vår församling hör till Esbo stift och Tusby prosteri. Vi firade vårt 100-årsjubileum samma år som Finland firade 100 självständighets år, 2017. Vår verksamhet är mångsidig och är öppen för alla åldersgrupper.

 

Våra värderingar är tro, hopp och kärlek. Vår vision är att varje människas andliga liv och tillhörighet till kyrkan ska stärkas.

Förutom att se till vår egen kyrkans behov är Hyvinge också en stark missionskyrka.

På vår webbsida hittar du mycket information om det som varje vecka sker i vår församling. Det finns också länkar till kyrkans webbsidor. De innehåller nyheter, bakgrund och byggstenar för det andliga livet. (Här hittar du kyrkans sidor på svenska)

 

Feedback och frågor kan skickas antingen via responslänken eller genom att skicka ett e-postmeddelande till en enskild medarbetare. Feedbackmeddelanden skickas alltid till den bransch eller anställda som feedbacken gäller.

 

Vi hoppas att du hittar den information du söker efter på vår hemsida. Vi tar också gärna emot feedback på våra sidor och förslag till utveckling.

 

Hyvinge församling är till för dig.

 

Ilkka Järvinen

Kyrkoherde

Kontraktsprost i Tusby prosteri

Skriftskolan på svenska

Svenskspråkiga Hyvingebor får ta del i skriban i Vanda svenska församling. Läs mer om skriban i Vanda svenska. 


************

YouTube-video

kyrkoherde ilkka järvinen i hyvinge församling
Kyrkoherde Ilkka Järvinen

Ta kontakt

Kirkkoherra, lomalla
040 8050 210

Seurakuntatyön yleinen johtaminen

Usko, toivo ja rakkaus. 

Lue kirkkoherran tervehdys

Read Welcome from the Vicar