Välkommen till Hyvinge församling och till vår församlings hemsida!

Hyvinge församling är en stadsförsamling i centrala Nyland med drygt 30 000 medlemmar. Vår församling vill tjäna dig på många sätt. Hyvinge kyrka är landmärke för staden, en gång en imponerande skapelse av modern arkitektur i ett centralt läge av staden. Kyrkan är öppen varje dag kl 9–16. Välkommen att ta en titt och välkommen på mässa dvs till gudstjänst på söndagar kl 10.

Den röda träkyrkan vid Uudenmaankatu, på Hyvingevis kallad Gamla kyrkan, berättar om Hyvinges historia. I andra stadsdelar har församlingen lokaler i Paavola, Vehkoja, Martti och Kytäjä. Du hittar information om dessa på vår hemsida. Välkommen på besök, vi har alltid öppet i samband med evenemang.

Information om aktuella evenemang hittar man såväl på hemsidan som via lokaltidningen och från Kirkonmäki-tidningen som utkommer 5 gånger per år.


I slutet av 2021 förrättade vår församling ett kyrkoherdeval, vars resultat överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol. Under andra halvåret 2023 är förhoppningen att ärendet ska gå vidare med ett domstolsbeslut.

 

Du kan skicka återkoppling antingen via återkopplingsformuläretLinkki avautuu uudessa välilehdessä eller genom att skicka ett meddelande till en enskild medarbetaresLinkki avautuu uudessa välilehdessä epost. Återkopplingen skickas alltid till berörd sektor eller medarbetare.

Vi hoppas att du hittar den information du sökt på vår sida. Vi tar också gärna emot återkoppling om sidan på adressen hyvinkaansrk.viestinta@evl.fi.

 

Hyvinge församling finns här just för dig.

 

 

Virpi Koivisto

kaplan, tf kyrkoherde

Skriftskolan på svenska

Svenskspråkiga Hyvingebor får ta del i skriban i Vanda svenska församling. Läs mer om skriban i Vanda svenska. 


************

YouTube-video