Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan seurakunnan verkkosivuilla.

 

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

Kirkkoherran viranhaltijapäätös 18 § 2024 ehtoollisenjako-oikeudet. 

 

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset

 

Hallintopäällikön viranhaltijapäätökset

Hallintopäällikön viranhaltijapäätös 3/2024 

Johtavan kanttorin viranhaltijapäätökset