Lapsen kanssa ehtoolliselle

Ehtoolliselle ovat kaikki seurakuntalaiset tervetulleita. 
Myös lapsella on oikeus saada nauttia ehtoollista. Jeesuksen sana "Sallikaa lasten tulla" koskee myös jumalanpalvelusta ja ehtoollista.

Mitä lapselle pitäisi opettaa ehtoollisesta?

Lapsen kanssa on tärkeää keskustella ennen ehtoolliselle osallistumista, jotta hän ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Lapselle on hyvä kertoa ehtoollisesta seuraavat asiat:

♥ Ehtoollinen on Jeesuksen ystävien juhla-ateria.
♥ Ehtoollisessa Jeesus on meitä lähellä ja antaa anteeksi.

On hyvä, että lapsi erottaa ehtoollisen muista aterioista. Lapselle tärkeitä kysymyksiä ovat myös käytännön yksityis­kohdat: mitä ehtoollisella tapahtuu, miltä ehtoollisaineet maistuvat ja miten ehtoollispöydässä ollaan.

Vanhemmat osaavat parhaiten arvioida, milloin ja millaisin askelin lapsi alkaa osallistua ehtoolliselle. Aluksi lapsen voi tuoda alttarille siunattavaksi. Samalla ehtoolliskäytäntö tulee tutuksi, ja voidaan luontevasti siirtyä siihen, että lapsi nauttii ehtoollisen samoin kuin muutkin seurakuntalaiset.

Kenen kanssa ehtoolliselle?

Lapsen voivat tuoda ehtoollispöytään vanhemmat, kummit tai isovanhemmat. Tuojana voi olla myös joku muu lapsen kristillisestä kasvatuksesta vastaava aikuinen.

Aikuinen kertoo ehtoollisen jakajalle, annetaanko lapselle ehtoollinen vai siunataanko hänet. Siunaaminen tapahtuu siten, että ehtoollisen jakaja laittaa kätensä lapsen päälle ja siunaa hänet.

Jos lapsi tulee ehtoollispöytään yksin tai lapsiryhmän mukana, ei jaeta ehtoollista, vaan hänet siunataan.

Mitä ehtoollisella käytännössä tapahtuu?

Lapsi polvistuu aikuisen viereen alttarikaiteen äärellä. Pieni lapsi voi seistä tai olla aikuisen sylissä. Kädet voi laittaa ristiin alttarikaiteelle.

Lapsi saa ehtoollisen samalla tavalla kuin aikuinen. Ehtoollis­leipä annetaan käteen ja pappi sanoo: "Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu." Viinin kohdalla jakaja sanoo: "Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu."

Lapselle voidaan vaihtoehtoisesti antaa pelkkä leipä tai aikuinen voi kastaa lapselle annetun leivän omassa viini­pikarissaan.

Ehtoollisenjaossa noudatetaan ns. jatkuvan pöydän käytäntöä. Se tarkoittaa, että ehtoollisen saatuaan jokainen nousee omaan tahtiinsa ja antaa paikan seuraavalle. Ehtoollisesta on tapana kiittää Jeesusta pienellä kumarruksella tai niiauksella.

Mitä kirkko opettaa ehtoollisesta?

Seurakunnan jäseneksi tullaan kasteessa. Kasteen perusteella lapsella on sama oikeus ehtoolliseen kuin aikuisella.

Ensimmäiset tuhat vuotta kaikki kastetut kristityt ikään katsomatta osallistuivat ehtoolliselle. Vähitellen läntisessä kristikunnassa alettiin rajoittaa ehtoolliseen osallistumista.

Suomessa palattiin varhaisen kristikunnan käytäntöihin vuonna 1979, kun kastettu lapsi sai taas luvan osallistua ehtoolliseen yhdessä vanhempiensa tai muiden läheisten kanssa. Kirkkojärjestys sanoo: "Kastettu lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen merkitystä, saa osallistua ehtoolliseen yhdessä vanhempansa tai muun hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtivan kirkon konfirmoidun jäsenen kanssa."

Ehtoollinen kuuluu kaikille seurakunnan jäsenille. Saamme tulla ehtoollispöytään sellaisina kuin olemme. Ehtoollinen antaa turvaa ja voimaa elämäämme. Myös lapsi tarvitsee elämäänsä Jumalan rakkauden, anteeksiantamuksen ja siunauksen kokemusta.

♥ Ehtoollinen on Jeesuksen ystävien juhla. Jeesus on siinä itse läsnä salatulla tavalla. Hän jakaa anteeksiantamusta jokaiselle ehtoollispöytään tulevalle.
♥ Ehtoollinen on yhteyden ateria, ilon ja kiitoksen ateria. Se on myös muistoateria. Se ilmaisee kristillistä toivoa. Siinä tunnustaudutaan Jeesuksen opetuslapsiksi.

Tervetuloa ehtoolliselle!


 

Voit kysyä!

Seurakunnan työntekijät keskustelevat mielellään kanssanne lisää ehtoollisesta.

Oskarin ehtoollinen

(YouTube)

YouTube-video

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori

Varhaiskasvatuksen pappi: lapsi- ja perhetyö sekä parisuhdetyö

Lapsissa on tulevaisuus.

Jeesus sanoo: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta."

Tässä työni tavoite ja haaste. Kohdata jokainen lapsi yksilönä ja pyrkiä itse kohti lapsen kaltaisuutta yhdessä perheen ja läheisten kanssa. Olen kahden säheltävän kultaisen noutajan iloinen omistaja.