Hautaan siunaaminen

Jeesus sanoo:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole." 
Joh 11:25-26

Niin kuin ihmisen elämään kuuluu syntymä, siihen kuuluu myös kuolema. Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Siunaustilaisuudessa vainaja jätetään Jumalan käsiin. Seurakunnan jäsenyys ei katkea kuolemassa. Ylösnousemususko elää kuoleman ja surun keskellä

Hautaukseen liittyvissä järjestelyissä otetaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon, Hämeenkatu 16, ma-ke 10-15, to 10-17, pe 10-15, p. 040 8050 205. Tällöin varataan siunausaika, hautapaikka, pappi ja halutessa pitopalvelusta tilat tarjoiluineen muistotilaisuutta varten.

Kirkkoon kulumaton voidaan siunata kristillisesti, jos omaiset sitä perustellusti pyytävät. Tällöin omaisten tulee ottaa itse yhteyttä pappiin riittävän ajoissa. Periaatteena on, että ihmisen omaa tahtoa ja vakaumusta kunnioitetaan myös kuoleman jälkeenkin. Seurakunnan hautapaikka luovutetaan myös kirkkoon kuulumattomalle.

Siunaaminen 

Hyvinkäällä on neljä hautausmaata: Rauhannummen, Puolimatkan, Kytäjän ja Rautatieläisten hautausmaat. Vainaja haudataan sukuhautaan. Hautapaikan voi lunastaa samalla myös muita perheenjäseniä varten. Hautaus toimitetaan joko arkku- tai uurnahautauksena.

Siunaamisia toimitetaan kaikkina arkipäivinä. Siunaaminen voidaan toimittaa kappelissa, haudalla tai kirkossa. Tilaisuuden ajaksi varataan tunti, jos tiedossa on suuri saattojoukko, on syytä varata kaksoisaika. Vainajan siunaa tavallisesti toimitusvuorossa oleva pappi, mutta omaisilla on oikeus pyytää haluamaansa pappia toimittamaan siunaaminen.

Siunausta edeltää keskustelu papin kanssa, jossa sovitaan siunauksen sisällöstä. Musiikista vastaa kanttori, ja siitä voidaan tarvittaessa keskustella hänen kanssaan. Muistotilaisuus voidaan pitää hautauksen jälkeen seurakunnan tiloissa, vainajan/omaisten kotona tai muissa tiloissa.

Ruumiin siunaus on samanlainen niin tuhka- kuin arkkuhautauksessakin. Tuhkauksen tapahduttua uurna voidaan haudata joko arkkuhautaan tai uurnahautaan. Tuhka voidaan kätkeä myös nimettömänä muistolehtoon, Puolimatkaan, Rauhannummelle tai Rautatieläisten hautausmaalle. Puolimatkan, Rauhannummen ja Rautatieläisten hautausmaalla on myös tuhkan sirottelualue. Vainajan nimilaatta voidaan kiinnittää muistolehdon vieressä olevaan muistomuuriin. Uurnan kätkemisen yhteydessä voi pappi tai muu seurakunnan työntekijä tai joku läsnäolijoista tai vainajan läheisistä pitää rukoushetken.

Siunaamisen jälkeen

Vainajan seurakunnassa soitetaan sanomakelloja arkisin klo 11-11.15. Soittopäivä sovitaan kirkkoherranvirastossa. Kuolleita seurakunnan jäseniä muistetaan nimellä siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksen esirukouksessa.

Suruun ja kuolemaan liittyvien ajatusten ja tunteiden jakaminen toisten kanssa on tärkeää. Seurakunnan diakoniatyöntekijä tai siunauksen toimittanut pappi tekee kotikäynnin surukotiin 2-4 viikon kuluessa omaisten niin halutessa (diakoniatoimisto 019 – 456 1250). Useita kertoja kokoontuvia sururyhmiä pidetään syksyisin ja keväisin. Näihin lähetetään henkilökohtaiset kutsut. Pyhäinpäivän iltana klo 18.00 vietetään Hyvinkään kirkossa vuodenaikana kuolleiden muistojumalanpalvelus.

Hautapaikan haltijan tehtävänä on huolehtia haudan hoidosta. Haudan hoidosta voidaan tehdä myös sopimus seurakunnan kanssa.

Sururyhmä 


Surulla on monet kasvot. Surun jakaminen ja yhdessä käsitteleminen 
voi tuoda lohtua ja auttaa eteenpäin.
Sururyhmä perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten jakamiseen. Esille nousevat surun eri vaiheet ja suruun liittyvät tunteet, voiman ja lohdun löytämisen kokemukset, kristillinen näkökulma kuolemaan ja suruun. Sururyhmässä rohkaisemme toisiamme eteenpäin surun tiellä.

Oletko kiinnostunut sururyhmästä?

Hyvinkään seurakunta järjestää sururyhmiä aikuisille ja lapsille. Aikuisten sururyhmiä on vuosittain kolme, lasten sururyhmiä harvemmin. Lue sururyhmistä täällä. 

arkku alttarilla hautajaisissa

Läheisen kuoltua

Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen on monia asioita, jotka on hoidettava surunkin keskellä. Hautajaisten järjestäminen on osa surutyötä. Alla olevasta linkistä lisätietoja. 

 Läheisen kuoltua