Diakonia 

Diakonia on käytännön toimintaa toisen ihmisen auttamiseksi. Voit ottaa yhteyttä diakonian vastaanotolle kun kaipaat tukea elämääsi. Diakoniatyöntekijät antavat keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa aineellista apua Hyvinkäällä kirjoilla oleville henkilöille.

Diakonian palvelut ovat ilmaisia, mutta osa retkistä ja leireistä maksullisia. Diakoniatyöntekijät ovat salassapitovelvollisia.

Voit varata ajan diakoniatyöntekijän tapaamiseen soittamalla ajanvarausnumeroon 019 4561 250 seuraavina aikoina:

ma klo 14 - 17

ti klo 10 - 13

to klo 10 - 13 

pe klo 10 - 13 

Jos ajanvaraus ei syystä tai toisesta onnistu soittamalla, voit käydä varaamassa tapaamisajan diakoniatoimisto NesTorissa osoitteessa Suokatu 6 (Kelan talon alakerta).

Muut diakoniatyön palvelut

Muita diakoniatyön palveluja ovat:

Diakoniatyöntekijät osallistuvat rippikouluopetukseen ja vastaavat vuosittain yhteisvastuukeräyksen
toteuttamisesta Hyvinkäällä. Mikäli toivot, että diakoniatyöntekijä tulee tapaamaan sinua kotiin voit soittaa suoraan diakoniatyöntekijöille.

YouTube-video

DIAKONIA – OSA SUUREMPAA KOKONAISUUTTA

Diakoniatyön perustana ovat Jeesuksen esimerkki ja opetukset. Diakonian tehtävänä on lievittää inhimillistä hätää ja välittää Jumalan rakkautta. Diakonia tarjoaa apua hengelliseen, henkiseen ja aineelliseen ahdinkoon.

Diakoniatyöntekijät tekevät yhteistyötä seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa sekä Hyvinkäällä toimivien eri viranomaistahojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Työalat ja vastuualueet

Diakoniatyöntekijä

Kehitysvammaistyö, näkövammaistyö, Herusten mökin vuokrausasiat

Diakoniatyöntekijä

Mielenterveystyö, omaishoitajatyö

Diakoniatyöntekijä

Monikulttuurisuustyö, kansainvälinen diakonia

Diakoniatyöntekijä

Vanhus- ja perhetyö, kriisityö

Diakoniatyöntekijä

Äitiysvapaalla

Vapaaehtoistoiminta, ystäväpalvelu