Diakonia 

Diakonia on käytännön toimintaa toisen ihmisen auttamiseksi. Voit ottaa yhteyttä diakonian vastaanotolle kun kaipaat tukea elämääsi. Diakoniatyöntekijät antavat keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa aineellista apua eri - ikäisille Hyvinkäällä kirjoilla oleville henkilöille.
Diakonian palvelut ovat ilmaisia, osa retkistä ja leireistä on maksullisia. Diakoniatyöntekijät ovat
salassapitovelvollisia.

Huom!

 • Diakoniatyön asiakasvastaanotolle voi varata puhelinajan soittamalla ma klo 14 – 17 tai ti, to ja pe klo 10 – 13 numeroon 019 – 4561 250

 • Diakoniatyöntekijöihin voi olla myös suoraan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

 • Lataa tästä diakonian syksyn 2020 esite

Muut diakoniatyön palvelut

Muita diakoniatyön palveluja ovat:

 • diakoniaruokailut
 • kotikäynnit
 • ryhmät ja kerhot
 • retket ja leirit
 • tapahtumat
 • Herusten mökin vuokraustoiminta
 • ystävätoiminta ja muu vapaaehtoistyö
 • erityisryhmien jumalanpalvelukset

Diakoniatyöntekijät osallistuvat rippikouluopetukseen ja vastaavat vuosittain yhteisvastuukeräyksen
toteuttamisesta Hyvinkäällä. Mikäli toivot, että diakoniatyöntekijä tulee tapaamaan sinua kotiin voit soittaa suoraan diakoniatyöntekijöille.

DIAKONIA – OSA SUUREMPAA KOKONAISUUTTA

Diakoniatyön perustana ovat Jeesuksen esimerkki ja opetukset. Diakonian tehtävänä on lievittää inhimillistä hätää ja välittää Jumalan rakkautta. Diakonia tarjoaa apua hengelliseen, henkiseen ja aineelliseen ahdinkoon.

Diakoniatyöntekijät tekevät yhteistyötä seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa sekä Hyvinkäällä toimivien eri viranomaistahojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Diakoniatyöhön liittyviä asioita käsitellään mm. diakoniatyöntekijöiden kokouksissa, palvelujohtokunnassa, kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöntekijät

Työalat ja vastuualueet

Diakoniasihteeri

Diakoniatyöntekijöiden esimies

Diakoniatyöntekijä

Kehitysvammaistyö, näkövammaistyö, Herusten mökin vuokrausasiat

Diakoniatyöntekijä

Mielenterveystyö, omaishoitajatyö

Diakoniatyöntekijä

Monikulttuurisuustyö, kansainvälinen diakonia

Diakoniatyöntekijä

Vanhus- ja perhetyö, kriisityö

Diakoniatyöntekijä

Vapaaehtoistoiminta, ystäväpalvelu (1.2.2019 lähtien)

Kappalainen, diakoniapappi

Palvelun vastuukappalainen, Kytäjän aluepappi

Olen palvelun työalojen vastuukappalainen, diakoniapappi ja Kytäjän aluepappi.


Motto: Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa :)