Nuorten vaikuttajaryhmä

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Nuorten vaikuttajaryhmien toiminta liittyy oleellisesti lapsivaikutusten arviointiin. Nuorten vaikuttajaryhmät tarjoavat oivallisen mahdollisuuden LAVAn toteuttamiseen ja nuorten äänen kuulemiseen kaikessa seurakunnan päätöksenteossa. LAVA on siis erityinen työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa arvioidaan lapsen edun näkökulmasta. 

Hyvinkään seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän eli Betskun eduskunnan jäseniä ovat: Essi Heino, Sella Pyrhönen, Alex Sipilä, Leo Myllymäki, Terho Turunen, Iiris Lindfors, Isabel Estam, Lara Mulder, Niklas Friman ja Noora Peevo.

Nuorten vaikuttajaryhmästä saat lisätietoa nuorisotyönohjaaja Jonna Koskiselta. 

Betskun eduskunnan toimintasääntö