Nuorten vaikuttajaryhmä

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Nuorten vaikuttajaryhmien toiminta liittyy oleellisesti lapsivaikutusten arviointiin. Nuorten vaikuttajaryhmät tarjoavat oivallisen mahdollisuuden LAVAn toteuttamiseen ja nuorten äänen kuulemiseen kaikessa seurakunnan päätöksenteossa. LAVA on siis erityinen työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa arvioidaan lapsen edun näkökulmasta. 

Hyvinkään seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän nimi on Betskun eduskunta. Vuoden 2024 Betskun eduskunnan jäseniä ovat: Niklas Friman, Minja Mantila, Leo Myllymäki, Noora Peevo, Ella Portin, Sella Pyrhönen, Alex Sipilä ja Terho Turunen.

Nuorten vaikuttajaryhmästä saat lisätietoa nuorisotyönohjaajilta Jonna Koskiselta ja Mila Kotalalta. 

Betskun eduskunnan toimintasääntö