Avoimet työpaikat

 

Hyvinkään seurakunnassa on haettavana kaksi sairaalapastorin virkaa 5.2.2021 klo 13 mennessä.

Hyvinkään ja Kellokosken sairaaloissa, Keusoten Kuntoutussairaalassa sekä Järvenpään päihdesairaalassa ja Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa tehtävää sairaalasielunhoitoa varten on solmittu kuudentoista sopijaseurakunnan yhteistyösopimus. Hyvinkään seurakunta toimii sairaalapappien työnantajana. Työtä johtaa ja kehittää sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta.

Virkojen tehtäväkuvat ovat tällä hetkellä

1.  Sairaalapastorin virka työalueena Kellokosken sairaalan oikeuspsykiatria, Ridasjärven päihdehoitokeskus ja Keusoten kuntoutussairaala.

2.  Sairaalapastorin virka työalueena Hyvinkään sairaalan akuutti psykiatria ja kirurgia, Järvenpään Päihdesairaala ja Kellokosken nuorisopsykiatria.

Mahdollisiin tehtäväkuvamuutoksiin tulee varautua.

Sairaalapastorin tulee olla Suomen ev.lut. kirkon pappi, joka on suorittanut sairaalapastorin erityiskoulutuksen tai sitoutuu sen hankkimiseen. Lisäksi hänen tulee olla soveltuva tehtävään ja omata riittävän laaja perehtyneisyys sairaalasielunhoitoon. Psykiatrian ja päihdetyön tuntemus katsotaan eduksi. Virkaan valittavien tulee rakentaa sairaalapappien tiimin kokonaisuutta ja osaamista. Viran hoidossa korostuvat kyky ja taito laaja-alaisen tehtäväkentän hoitamiseen, joustavuus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Virkojen vaativuusryhmä on 602. Virka tulee ottaa vastaan 1.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Kummankin viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa sekä valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2 mom.). Virkojen täytössä käytetään soveltuvuustestiä.

Haastatteluun kutsuttavat haastatellaan Hyvinkäällä ma 15.2.2021. Soveltuvuustutkimuspäivä on 17. tai 18.2. Helsingissä.

Tiedusteluihin vastaavat johtava sairaalapappi Tiina Peippo pe 22.1.2021 klo 9-11 ja ke 27.1.2021 klo 9-11 p. 040 8050  383, tiina.peippo@evl.fi  ja  lääninrovasti Ilkka Järvinen, p. 0400 662 883, ilkka.jarvinen@evl.fi .

Viran hakuaika päättyy 5.2.2020 klo 13. Hakemukset toimitetaan hyvinkaa.srk@evl.fi tai  os. Hyvinkään seurakunta, Sairaalapappien virat/kirkkoneuvosto, PL 29 ( Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää.

Kirkkoneuvosto