ihmisiä pöydän äärellä

Vapaaehtoistoiminta

Suuri joukko

Hyvinkään seurakunnassa toimii vapaaehtoistyön eri tehtävissä yhteensä noin 400 ihmistä. Vapaaehtoistyön tehtäviä löytyy kaikilta toimialoiltamme eli julistuksen, kasvatuksen, palvelun sekä tukipalveluiden alalta.

Miten pääset mukaan?

Hyvinkään seurakunta on mukana valtakunnallisessa vapaaehtoistoimin-
nan verkkopalvelussa. Sivusto löytyy osoitteesta www.vapaaehtoistyo.fi

Vapaaehtoistyo.fi on Kirkkopalveluiden ylläpitämä yleishyödyllinen ja ei-kaupallinen vapaaehtoistoimintaa kokoava ja välittävä sivusto. Hyvinkään seurakunnan avoimista vapaaehtoistehtävistä ja vapaaehtoistoiminnan uutisista ilmoitellaan tällä sivustolla. Sivuston kautta on helppo ilmoittautua avoinna olevaan ja itseä kiinnostavaan vapaaehtoistehtävään.

Verkkopalvelu on käytössä jo kymmenissä seurakunnissa eri puolella Suomea. Verkkopalvelu mahdollistaa nykyaikaisen ilmoittelu- ja ilmoittautumiskanavan vapaaehtoistoimintaan sekä tiedotusväylän vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville.

Hyvinkään seurakunnassa on monenlaista vapaaehtoistoimintaa
 

Täällä yhteystiedot työalasta vastaaville 

Julistustyö 

- kuoroissa
- temppelipalvelijana messuissa
- ehtoollisavustajana messuissa (kirkkoherran luvalla)
- avustajana tai näyttelijänä kirkkoteatterityössä
- lähetyspiirin vetäjänä, leipojana tai arpojen myyjänä jne. lähetystyön myyjäisissä yms.

Kasvatus

- pyhäkoulunopettajan tai kerhonohjaajan tehtävissä
- rippikoulujen isosena


Palvelu

- diakoniatyössä: ystäväpalvelussa, Mummon kammarin emäntänä, ryhmien ja kerhojen vetäjänä tai avustajana, retkien ja leirien avustajana sekä yhteisvastuukeräyksen kerääjänä

Kirkon keskusteluapu

-Palvelevan puhelimen päivystäjänä ja Chatissa

Tukipalvelut

- keittiöalan tehtävissä seurakunnan Pitopalvelussa

Tehtäviin koulutetaan ja opastetaan Vapaaehtoistyön eri tehtäviin järjestetään koulutusta ja opastusta. Koulutukset ovat eri pituisia tehtävästä riippuen ja osaan koulutuksista voi hakeutua vasta soveltuvuushaastattelun perusteella. Vapaaehtoisina toimiville pyritään järjestämään myös virkistystä ja työnohjauksellista keskusteluapua.

Maksetaanko jotain?
Vapaaehtoistyön tehtävissä toimiville ei pääsääntöisesti makseta palkkaa tai palkkioita. Palkkiota maksetaan kuitenkin sovitusti kerhojen ja ryhmien vetäjille ja avustajille sekä leirillä ja retkillä avustajina toimiville.

Halutessasi ottaa yhteyttä muutoin kuin edellä mainitun verkkopalvelun kautta voit kääntyä suoraan kyseisen työalan työntekijöiden puoleen.  

Yhteystiedot tästä klikkaamalla 

• julistustyön osalta seurakunnan 
- kanttoreihin, pappeihin, lähetyssihteeriin, kirkkoteatteriohjaajaan tai kirkkoherraan
• kasvatuksen osalta 
- johtavaan lapsityönohjaajaan tai nuorisotyöntekijöihin 
• palvelun osalta 
- diakoniatoimistoon tai diakoniatyöntekijöihin 
• Kirkon keskusteluavun osalta 
- Kirkon keskusteluavusta vastaavaan kappalaiseen 
• tukipalveluiden osalta 
- pääemäntään

ihmisiä pöydän äärellä

Ota yhteyttä

Kappalainen

Kirkon keskusteluapu: Palveleva puhelin ja Chat, Vapaaehtoistoiminnan koordinointi

YouTube-video