ihmisiä pöydän äärellä

Tule vapaaehtoiseksi!

Tule sellaisena kuin olet!

Tarvitsemme aikaasi ja osaamistasi!  Olet arvokas seurakunnalle! Kutsumme sinua rakkauden ja vastuun osallisuuteen toimimaan lähimmäisten hyväksi, samalla saat mahdollisuuden käyttää omia kykyjäsi ja lahjojasi.

Suuri joukko

Hyvinkään seurakunnassa toimii vapaaehtoistyön eri tehtävissä yhteensä noin 400 ihmistä. Vapaaehtoisia tarvitaan useissa seurakunnan tehtävissä.

Avoimet tehtävät löydätte Vapaaehtoispankki -sivustoltammeLinkki avautuu uudessa välilehdessä.


Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Hyvinkään seurakunnassa vapaaehtoiset ovat tärkeitä

Tulisitko Sinä mukaan? Tässä muutamia mahdollisuuksia. Vapaaehtoistehtäviä löytyy mm.

 • musiikkitoiminnassa (esim. soittajana, laulajana, tekniikassa)
 • tekstinlukijana, rukousavustajana tai kolehdinkerääjänä messuissa ja jumalanpalveluksissa
 • ehtoollisavustajana messuissa (kirkkoherran luvalla)
 • avustajana tai näyttelijänä kirkkoteatterityössä
 • lähetyspiirin vetäjänä, lähetysmyyjäisissä myyjäisapuna (esim myyjänä tai kassana)
 • pyhäkoulunohjaajana 
 • kerhonohjaajana  
 • striimauksessa
 • isosena tai avustajina rippikoulussa ja varhaiskasvatuksen leireillä
 • esirukoilijana vaikkapa tietyn rippikoulun puolesta
 • avustajana nuorten viikkotoiminnassa Betskussa 
 • ystäväpalvelussa, ryhmien ja kerhojen vetäjänä, retkien ja leirien avustajana sekä yhteisvastuukeräyksen kerääjänä
 • palvelevan puhelimen päivystäjänä puhelimessa ja chatissa
 • arkunkantajana hautausmailla
 • avustajina eri tapahtumissa
 • tarjoiluapuna eri tilaisuuksissa
 • keittiöalan tehtävissä seurakunnan pitopalvelussa

Ihanko tuosta vain vapaaehtoiseksi?

Tehtäviin koulutetaan ja opastetaan. Koulutukset ovat eri pituisia tehtävästä riippuen ja osaan koulutuksista voi hakeutua vasta soveltuvuushaastattelun perusteella. Vapaaehtoisina toimiville pyritään järjestämään myös virkistystä ja työnohjauksellista keskusteluapua.

Maksetaanko jotain?

Vapaaehtoistyön tehtävissä toimiville ei pääsääntöisesti makseta palkkaa tai palkkioita. Palkkiota maksetaan kuitenkin sovitusti kerhojen ja ryhmien vetäjille ja avustajille sekä leirillä ja retkillä avustajina toimiville.

Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet

Sinulla on oikeus

 • Sitoutua itsellesi sopivaksi ajaksi itsellesi sopivaan tehtävään
 • Toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä
 • Kieltäytyä tarjotusta tehtävästä
 • Ohjaukseen, perehdytykseen ja koulutukseen
 • Lopettaa vapaaehtoistoiminta halutessasi
 • Ryhmätapaturmavakuutukseen
 • Osallistua vapaaehtoisten tapaamisiin ja virkistystoimintaan

Sinulla on velvollisuus

 • Kunnioittaa vaitiolovelvollisuutta
 • Pitää kiinni sovituista asioista / sitoumuksista
 • Noudattaa sovittuja pelisääntöjä
 • Kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • Ilmoittaa ajoissa, jos tulee este hoitaa sovittu tehtävä
 • Huolehtia omasta jaksamisestasi vapaaehtoisena

Täällä yhteystiedot seurakunnan toiminnan yhteyshenkilöille

ihmisiä pöydän äärellä

Mitä vapaaehtoistyö on?

Vapaaehtoistoiminnan määritelmä ja periaatteet Euroopan parlamentin mietinnössä vuodelta 2008 vapaaehtoistyö määriteltiin seuraavasti:

 1. Vapaaehtoistyö on palkatonta eikä sitä tehdä taloudellista palkkiota vastaan
 2. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta
 3. Se hyödyttää kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella
 4. Se on kaikille avointa

YouTube-video