ihmisiä pöydän äärellä

Vapaaehtoistoiminta

Suuri joukko

Hyvinkään seurakunnassa toimii vapaaehtoistyön eri tehtävissä yhteensä noin 400 ihmistä. Vapaaehtoistyön tehtäviä löytyy kaikilta toimialoiltamme eli julistuksen, kasvatuksen, palvelun sekä tukipalveluiden alalta.

 

Hyvinkään seurakunnassa on monenlaista vapaaehtoistoimintaa
 

Täällä yhteystiedot työalasta vastaaville 

Julistustyö 

- kuoroissa
- temppelipalvelijana messuissa
- ehtoollisavustajana messuissa (kirkkoherran luvalla)
- avustajana tai näyttelijänä kirkkoteatterityössä
- lähetyspiirin vetäjänä, leipojana tai arpojen myyjänä jne. lähetystyön myyjäisissä yms.

Kasvatus

- pyhäkoulunopettajan tai kerhonohjaajan tehtävissä
- rippikoulujen isosena


Palvelu

- diakoniatyössä: ystäväpalvelussa, ryhmien ja kerhojen vetäjänä tai avustajana, retkien ja leirien avustajana sekä yhteisvastuukeräyksen kerääjänä

Kirkon keskusteluapu

-Palvelevan puhelimen päivystäjänä ja Chatissa

Tukipalvelut

- keittiöalan tehtävissä seurakunnan Pitopalvelussa

Tehtäviin koulutetaan ja opastetaan Vapaaehtoistyön eri tehtäviin järjestetään koulutusta ja opastusta. Koulutukset ovat eri pituisia tehtävästä riippuen ja osaan koulutuksista voi hakeutua vasta soveltuvuushaastattelun perusteella. Vapaaehtoisina toimiville pyritään järjestämään myös virkistystä ja työnohjauksellista keskusteluapua.

Maksetaanko jotain?
Vapaaehtoistyön tehtävissä toimiville ei pääsääntöisesti makseta palkkaa tai palkkioita. Palkkiota maksetaan kuitenkin sovitusti kerhojen ja ryhmien vetäjille ja avustajille sekä leirillä ja retkillä avustajina toimiville.

Halutessasi ottaa yhteyttä muutoin kuin edellä mainitun verkkopalvelun kautta voit kääntyä suoraan kyseisen työalan työntekijöiden puoleen.  

Yhteystiedot tästä klikkaamalla 

• julistustyön osalta seurakunnan 
- kanttoreihin, pappeihin, lähetyssihteeriin, kirkkoteatteriohjaajaan tai kirkkoherraan
• kasvatuksen osalta 
- johtavaan lapsityönohjaajaan tai nuorisotyöntekijöihin 
• palvelun osalta 
- diakoniatoimistoon tai diakoniatyöntekijöihin 
• Kirkon keskusteluavun osalta 
- Kirkon keskusteluavusta vastaavaan kappalaiseen 
• tukipalveluiden osalta 
- pääemäntään

ihmisiä pöydän äärellä

YouTube-video