Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on vanha kaunis kristillinen tapa. Siunaamisen rukoushetken toimittaa pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.Rukoushetki voidaan pitää myös perhe- ja ystäväpiirissä. Kotia siunattaessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille ja kodissa vieraileville.

Kodin siunaamisen rukoushetken voi viettää milloin vain. Sen voi yhdistää esimerkiksi tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan. Yksinkertaisimmillaan kodin siunaus on kastetoimitukseen liitettävä esirukous. Siunaus voidaan pitää kotona myös kirkossa olleen kastetoimituksen jälkeen.

Monikulttuurisissa kodeissa kodin siunaamisen rukoushetki voidaan pitää eri kielillä. Rukoushetki voi olla myös ekumeeninen eli eri kristillisiä kirkkokuntia yhdistävä.

Yhteinen juhlahetki

Kodin siunaamisen rukoushetkessä lauletaan virsiä tai muuta tilaisuuden luonteeseen sopivaa musiikkia. Kiitosvirren tulee olla virsi. Virsistä perhe-, kiitos- ja siunausaiheiset virret ovat hyviä, lastenvirretkin sopivat hyvin jos tilaisuudessa on mukana lapsia. Myös kirkkovuoden tai juhlapyhien mukaiset virret ovat sopivia. Kodin siunaamiseen liittyviä lauluja löytyy myös virsikirjan uusimmasta jumalanpalvelusliitteestä (numerot 830 - 832).

Hyvä Jumala, kiitän kodista, 
omaisista, perheestämme. 
Sinulta on elämämme. 
Kaikki rakkaani ovat lahjaasi. 
Anna voimia oikein toimia. 
Silloin meillä jokaisella 
kotona on hyvä olla, 
eikä minua mikään pelota. 
(Virsi 471)

Rukoushetken tehtäviä voi jakaa osallistujien kesken. Perheenjäsenet ja ystävät voivat toimia rukousten ja Raamatun lukijoina. Esirukous voidaan laatia yhdessä tärkeistä yhteisistä aiheista. Lasten kanssa voidaan yhdessä valmistella yhteinen kotialttari. Kotialttari rakennetaan peittämällä pöytä valkealla liinalla. Pöydälle voi laittaa esimerkiksi raamatun ja ristin, kukkia sekä kynttilän. 

Rukoushetken kulku

(Alkuvirsi tai muuta musiikkia, vapaaehtoinen) 
Johdanto (sisältää alkusiunauksen ja johdantosanat) 
Psalmi (sen sijasta voidaan laulaa virsi)
Raamatunluku 
Rukousjakso (sisältää siunaamisen ja esirukouksen)
Isä meidän -rukous 
Kiitosvirsi 
Siunaus 
Päätösmusiikki

kodin siunaus

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Jos haluat papin toimittamaan kodin siunauksen tai haluat kysyä muuta aiheesta, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.