Hautaan siunaaminen

Hautaukseen liittyvien järjestelyjen käynnistyessä otetaan yhteyttä joko seurakuntatoimistoon tai hautaustoimistoon. Hautausjärjestelyjen yhteydessä varataan mm. siunausaika, hautapaikka, pappi ja halutessa seurakunnan pitopalvelusta tilat tarjoiluineen muistotilaisuutta varten.

Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen

Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata kristillisesti hautaan, jos omaiset sitä pyytävät. Periaatteena on, että ihmisen omaa tahtoa ja vakaumusta kunnioitetaan myös kuoleman jälkeen. Seurakunnan hautapaikka luovutetaan myös kirkkoon kuulumattomalle.

Siunaaminen 

Hyvinkäällä on neljä hautausmaata: Rauhannummen, Puolimatkan, Kytäjän ja Rautatieläisten hautausmaat. Hautaus toimitetaan joko arkku- tai uurnahautauksena.

Siunaamisia toimitetaan torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin. Siunaaminen voidaan toimittaa kappelissa, haudalla tai kirkossa. Siunaamisia toimitetaan puolentoista tunnin välein. Vainajan siunaa tavallisesti toimitusvuorossa oleva pappi, mutta omaisilla on oikeus pyytää haluamaansa pappia toimittamaan siunaaminen. 

Hautaan siunaaminen on samanlainen niin tuhka- kuin arkkuhautauksessakin. Tuhkauksen tapahduttua uurna voidaan haudata joko arkkuhautaan tai uurnahautaan. Tuhka voidaan kätkeä myös nimettömänä muistolehtoon, Puolimatkaan, Rauhannummelle tai Rautatieläisten hautausmaalle. Puolimatkan, Rauhannummen ja Rautatieläisten hautausmaalla on myös tuhkan sirottelualue. Vainajan nimilaatta voidaan kiinnittää muistolehdon vieressä olevaan muistomuuriin. Uurnan kätkemisen yhteydessä voi pappi tai muu seurakunnan työntekijä tai joku läsnäolijoista tai vainajan läheisistä pitää rukoushetken.

Siunaustilaisuuden lähestyessä on keskustelu papin kanssa, jossa mm. sovitaan siunauksen sisällöstä. Musiikista siunaustilaisuudessa vastaa kanttori. Vuorossa olevan kanttorin nimen ja yhteystiedot saa tilaisuuden varaamisen yhteydessä. Musiikkitoiveista on hyvä ottaa yhteyttä kanttoriin mahdollisimman ajoissa. (Kanttoreiden vapaapäivät ovat yleisimmin ma ja ti.) Musiikkivalinnat voi myös jättää kokonaan kanttorin tehtäväksi. Muistotilaisuus voidaan pitää siunaustilaisuuden jälkeen seurakunnan tiloissa, vainajan/omaisten kotona tai muissa tiloissa. 

Siunaamisen jälkeen

Vainajan seurakunnassa soitetaan ns. sanomakelloja arkisin klo 11. Soittopäivä sovitaan seurakuntatoimistossa. Kuolleita seurakunnan jäseniä muistetaan nimellä siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksen esirukouksessa.

Suruun ja kuolemaan liittyvien ajatusten ja tunteiden jakaminen toisten kanssa on tärkeää. Seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät ovat käytetttävissä keskusteluapua varten omaisten niin toivoessa. Useita kertoja kokoontuvia sururyhmiä pidetään syksyisin ja keväisin. Pyhäinpäivän iltana klo 18 vietetään Hyvinkään kirkossa iltakirkkoa, jossa muistetaan vuoden aikana kuolleita seurakunnan jäseniä.

Haudan hoito

Hautapaikan haltijan tehtävänä on huolehtia haudan hoidosta. Haudan hoidosta voidaan tehdä myös sopimus seurakunnan kanssa.

Sururyhmä 


Surulla on monet kasvot. Surun jakaminen ja yhdessä käsitteleminen 
voi tuoda lohtua ja auttaa eteenpäin.
Sururyhmä perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten jakamiseen. Esille nousevat surun eri vaiheet ja suruun liittyvät tunteet, voiman ja lohdun löytämisen kokemukset, kristillinen näkökulma kuolemaan ja suruun. Sururyhmässä rohkaisemme toisiamme eteenpäin surun tiellä.

Oletko kiinnostunut sururyhmästä?

Hyvinkään seurakunta järjestää sururyhmiä aikuisille ja lapsille. Aikuisten sururyhmiä on vuosittain kolme, lasten sururyhmiä harvemmin. Lue sururyhmistä täällä. 

arkku alttarilla hautajaisissa

Läheisen kuoltua

Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen on monia asioita, jotka on hoidettava surunkin keskellä. Hautajaisten järjestäminen on osa surutyötä. Alla olevista linkeistä löydät toimintaohjeita sekä lisätietoja.

Suomi.fi - Läheisen kuolemaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Läheisen kuoltuaLinkki avautuu uudessa välilehdessä  (PDF)

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen