Hautaan siunaaminen

Jeesus sanoo:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole." 
Joh 11:25-26

Niin kuin ihmisen elämään kuuluu syntymä, siihen kuuluu myös kuolema. Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Siunaustilaisuudessa vainaja jätetään Jumalan käsiin. Ylösnousemususko elää kuoleman ja surun keskellä

Hautaukseen liittyvissä järjestelyissä otetaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon, Hämeenkatu 16, ma-pe  klo 9-13, p. 040 8050 205. Tällöin varataan siunausaika, hautapaikka, pappi ja halutessa pitopalvelusta tilat tarjoiluineen muistotilaisuutta varten.

Kirkkoon kulumaton voidaan siunata kristillisesti, jos omaiset sitä perustellusti pyytävät. Tällöin omaisten tulee ottaa itse yhteyttä pappiin riittävän ajoissa. Periaatteena on, että ihmisen omaa tahtoa ja vakaumusta kunnioitetaan myös kuoleman jälkeenkin. Seurakunnan hautapaikka luovutetaan myös kirkkoon kuulumattomalle.

Siunaaminen 

Hyvinkäällä on neljä hautausmaata: Rauhannummen, Puolimatkan, Kytäjän ja Rautatieläisten hautausmaat. Vainaja haudataan sukuhautaan. Hautapaikan voi lunastaa samalla myös muita perheenjäseniä varten. Hautaus toimitetaan joko arkku- tai uurnahautauksena.

Siunaamisia toimitetaan kaikkina arkipäivinä. Siunaaminen voidaan toimittaa kappelissa, haudalla tai kirkossa. Siunaamiseen varattu aika on 1,5 tuntia. Vainajan siunaa tavallisesti toimitusvuorossa oleva pappi, mutta omaisilla on oikeus pyytää haluamaansa pappia toimittamaan siunaaminen. 

Siunaus- ja hautausvaraukset

Siunausta edeltää keskustelu papin kanssa, jossa sovitaan siunauksen sisällöstä. Musiikista vastaa kanttori, ja siitä voidaan tarvittaessa keskustella hänen kanssaan. Muistotilaisuus voidaan pitää hautauksen jälkeen seurakunnan tiloissa, vainajan/omaisten kotona tai muissa tiloissa.   

Seurakunnan pitopalvelu

Hautaan siunaaminen on samanlainen niin tuhka- kuin arkkuhautauksessakin. Tuhkauksen tapahduttua uurna voidaan haudata joko arkkuhautaan tai uurnahautaan. Tuhka voidaan kätkeä myös nimettömänä muistolehtoon, Puolimatkaan, Rauhannummelle tai Rautatieläisten hautausmaalle. Puolimatkan, Rauhannummen ja Rautatieläisten hautausmaalla on myös tuhkan sirottelualue. Vainajan nimilaatta voidaan kiinnittää muistolehdon vieressä olevaan muistomuuriin. Uurnan kätkemisen yhteydessä voi pappi tai muu seurakunnan työntekijä tai joku läsnäolijoista tai vainajan läheisistä pitää rukoushetken.

Hautaustoimen etusivulle.

Siunaamisen jälkeen

Vainajan seurakunnassa soitetaan sanomakelloja arkisin klo 11-11.15. Soittopäivä sovitaan kirkkoherranvirastossa. Kuolleita seurakunnan jäseniä muistetaan nimellä siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksen esirukouksessa.

Suruun ja kuolemaan liittyvien ajatusten ja tunteiden jakaminen toisten kanssa on tärkeää. Seurakunnan diakoniatyöntekijät ja papit ovat käytetttävissä keskusteluapua varten omaisten niin halutessa. Useita kertoja kokoontuvia sururyhmiä pidetään syksyisin ja keväisin. Näihin lähetetään henkilökohtaiset kutsut. Pyhäinpäivän iltana klo 18.00 vietetään Hyvinkään kirkossa iltakirkkoa, jossa muistetaan vuoden aikana kuolleita seurakunnan jäseniä.

Hautapaikan haltijan tehtävänä on huolehtia haudan hoidosta. Haudan hoidosta voidaan tehdä myös sopimus seurakunnan kanssa.

Sururyhmä 


Surulla on monet kasvot. Surun jakaminen ja yhdessä käsitteleminen 
voi tuoda lohtua ja auttaa eteenpäin.
Sururyhmä perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten jakamiseen. Esille nousevat surun eri vaiheet ja suruun liittyvät tunteet, voiman ja lohdun löytämisen kokemukset, kristillinen näkökulma kuolemaan ja suruun. Sururyhmässä rohkaisemme toisiamme eteenpäin surun tiellä.

Oletko kiinnostunut sururyhmästä?

Hyvinkään seurakunta järjestää sururyhmiä aikuisille ja lapsille. Aikuisten sururyhmiä on vuosittain kolme, lasten sururyhmiä harvemmin. Lue sururyhmistä täällä. 

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

arkku alttarilla hautajaisissa

Läheisen kuoltua

Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen on monia asioita, jotka on hoidettava surunkin keskellä. Hautajaisten järjestäminen on osa surutyötä. Alla olevasta linkistä lisätietoja. 

 Läheisen kuoltua  (PDF)

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus