#Twaarna

Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Monissa joko ihmisen itsensä tai luonnon aiheuttamissa katastrofeissa tai kovan sairauden kohdatessa kysymme, miksi Jumala sallii näin tapahtua?

Emme ymmärrä kaikkea, mutta saamme turvautua Jumalan armoon, koska hän on rakkaus. Luotetaan Jeesuksen sanaan: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Kosti Kallio

 

Apu on lähellä

Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyönä tehty video.

YouTube-video