Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi 26.4. seurakunnan historian ensimmäisen kiinteistöstrategian

Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 26.4. seurakunnan historian ensimmäisen kiinteistöstrategian. Kiinteistöstrategian valmistelusta on vastannut kiinteistötyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Pekka Kiuttu. Prosessin aikana on osallistettu sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä. Lisäksi nuorten vaikuttajaryhmän ja varhaiskasvatuksen kerhojen asiakkaiden sekä lasten, että huoltajien mielipiteitä kysyttiin lapsivaikutusten arviointia varten. Kiinteistöstrategia on laadittu vuoteen 2030. Strategian päätavoitteet ovat tehokas ja monipuolinen tilankäyttö, arvokas kulttuuriperintö, kestävä talous ja energiatehokkaat kiinteistöt. Kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin, selvitettäviin, luovutettaviin ja rakennettaviin. Kirkkohallitus edellyttää seurakunnilta kiinteistöstrategian laatimista. Kiinteistöstrategia on seurakunnan johtamista tukeva pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtäväänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, ja joiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat kohtuullisia. Seurakunnan taloudellinen tilanne edellyttää kustannussäästöjä ja kiinteistöstrategia tukee seurakunnan taloudellisen tasapainon tavoitetta yhdessä valmisteilla olevan henkilöstöstrategian kanssa. Seurakunnan tulee tulevien vuosien aikana luopua osasta kiinteistöjä. Paavolan seurakuntakoti nousee tarkasteluun ensimmäisten joukossa, koska tontin vuokrasopimus on päättymässä vuonna 2024. Kiitos kirkkovaltuuston jäsenille aktiivisesta keskustelusta ja historiallisesta päätöksestä!

 

27.4.2023 16.42